סך ההוצאה הכספית הדרושה על מנת להשיג סחורה או שירות כלשהו. למשל: עלות הייצור של כיסא כוללת את ההוצאה על חומרי גלם המשמשים לייצור הכסא (עץ, מסמרים, דבק, וכדומה) ואת השכר המשולם לנגר שמייצר את הכסא.