עד כה הנחנו, שכל הפעולות מתבצעות ללא תשלום עמלות. בפועל כמובן יש צורך בתשלום עמלות שונות:

עמלת הקרן עבור קנייה או מכירה של ני”ע

בעבר שילמו קרנות הנאמנות עמלות עבור כל פעולה בני”ע שבוצעה על ידי הקרן. העמלה היתה בדרך כלל בשיעור של 1% מסכום הקנייה או המכירה. אם הקרן קנתה ני”ע ב – 10,000 ש”ח היא שילמה 10 ש”ח עמלה. הקרן שילמה את העמלה מתוך סך נכסיה כלומר התשלום נגבה מתוך כספי העמיתים שבקרן בפועל. כיום רוב קרנות הנאמנות אינן משלמות עמלות לפי פעולה ומנהלי הקרן הם שסופגים את עמלות הקניה והמכירה והן אינן מושתות יותר על הלקוח.

עמלת ניהול למנהל הקרן

מנהל הקרן גובה עמלה מכספי הקרן עבור העבודה הכרוכה בניהול הקרן. עמלה זו נקראת עמלת “דמי ניהול למנהל קרן”.

עמלת פיקוח לנאמן

הנאמן גובה עמלה מכספי הקרן עבור ההשגחה.

דמי כניסה לקרן (“שיעור הוספה”)

תשלום חד פעמי שאותו גובה מנהל הקרן ממי שמצטרף לקרן. גם עמלה זו כבר אינה קיימת במרבית קרנות הנאמנות. בקרנות שהיא עדיין קיימת בהם, עלות “דמי כניסה לקרן” מועברת ישירות מהמשקיע למנהל הקרן, ואינן משפיעות על נכסי הקרן.

עמלת הפצה לבנקים

בכל מקרה בו קרן נאמנות נקנית באמצעות תיווך של בנק מסחרי, מנהל הקרן מעביר לבנק עמלה הנקראת “עמלת הפצה”.