תוואי עקומת הביקוש המצרפי סימול Da 

(קיצור של aggregate)

הקדמה

עקומת הביקוש המצרפי Da יורדת משמאל לימין.                                  
תרשים 500

תוואי עקומת הביקוש המצרפי 501

צירי העקומה (כפי שמוצג בתרשים 500)

  • ציר ה-x – התפוקה במשק (התמ”ג) ב-$.
  • ציר ה-y –  רמת המחירים.

סימולים: P – מסמלת את רמת המחירים במשק, שמיוצגת בדר”כ באמצעות רמת המחירים לצרכן.

את עקומת הביקוש אנו משרטטים בעזרת מודל קיינס.

תרשים 501

תוואי עקומת הביקוש המצרפי 500

כל נקודת שיווי משקל במודל קיינס משמשת במקביל גם נקודת על עקומת הביקוש כפי שנראה בהמשך.

נניח שבמועד א' :
רמת המחירים בשוק היא 100, עקומת ההוצאות המצרפיות היא E
תמונת המצב מוצגת בתרשים 501.

סימולים:

לעקומת ההוצאות המצרפיות אנו מוסיפים (P=100) לציין שזו רמת המחירים בשוק באותו מועד.
במועד ב' חל שינוי ברמת המחירים והיא ירדה מ- 100 ל- 90.

נבחן את השפעת השינוי במחיר על התפוקה.

הירידה ברמת המחירים מניעה שרשרת של תגובות במשק שבסופה גורמת לתזוזה כלפי מעלה של עקומת ההוצאות המצרפיות (במודל קיינס) ומתקבלת נקודת שיווי משקל חדשה.