עקומת IS תרשים 104

צירי העקומה: y ו- i.
תוואי העקומה: יורדת משמאל לימין (שיפוע שלילי).  
נקודה a היא בעלת אוסף פרמטרים של Y ו- i כמו נקודה a בתרשים 103 (y=1000$, i=20%)
וכך לגבי נקודות b, c ו- d.

תרשים 104

 

המשמעות המילולית של הביטוי IS

האות I מייצגת את המילה Investment.
האות S מייצגת את המילה Saving.

שיווי המשקל בשוק הסחורות יכול להתקיים רק כאשר I=S.
וההסבר: בנקודת שווי המשקל מתקיים: Y=C+I+G, ובשינוי צורה: (I=Y-(C+G    
(C+G) היא סה”כ הצריכה במשק. התוצר פחות הצריכה =S.
ומכאן I=S.
כל נקודה על עקומת IS מייצגת שילוב של Y ו-i שמניבים שיווי משקל בשוק הסחורות.
בכל שילוב אחר של Y ו-i (נקודה שאינה על IS), לא מתקיים שיווי משקל.
למשל הנקודה b1 שבה y=2000$ ו-i=15%, אינה יכולה להוות נקודת שיווי משקל בשוק הסחורות.
במילים אחרות אילו לא היה קיים שוק כסף במשק אזי עקומת IS הייתה משקפת את התוצר של שיווי משקל בכל רמת ריבית.

הגורמים המשפיעים על תזוזה של עקומת IS

 1. שינויים בכל אחד מהמרכיבים של עקומת ההוצאות המצרפיות C, G, I,  T, נש'צ ו-t גורמים לתזוזה של עקומת t) IS – מס יחסי, %  מההכנסה). 
  כל שינוי שגורם לתזוזה כלפי מעלה של E גורם במקבל לתזוזה ימינה של IS וההיפך. כל שינוי שגורם לתזוזה כלפי מטה של E גורם במקביל לתזוזה שמאלה של IS .
 2. חשוב להדגיש שינויים בביטחון הצרכנים (Consumers Confidence) משפיע על רמת הצריכה.

השפעת התוצר על הריבית בשוק הכסף

ההשפעה מוסברת באמצעות שוק הכסף תרשים 105. 

תרשים 105

תרשים 105 - השפעת התוצר על הריבית בשוק הכסף

 • נתחיל במועד א' שבו התוצר נמוך (1000$).
  עקומת הביקוש לכסף היא `M_(D_1)` על עקומת הביקוש נסמל בסוגריים את רמת התוצר שעליו היא מתבססת.
  שיווי מהשקל מתקבל בנקודה a. במועדים הבאים התוצר גדל.
 • מועד ב' התוצר עולה ל-1500$, `M_(D_1)` זז כלפי מעלה ומתקבלת `M_(D_2)` שמתאימה לתוצר של 1500$. הריבית עולה ל-10%.
 • במועד ג' התוצר עולה ל-2000$ והריבית עולה ל-15%.
 • במועד ד' התוצר עולה ל-2500$ והריבית עולה ל-20%.

וכך לכל רמת תוצר מתאימה שעור הריבית אחיד ורק אחד, שבה שוק הכסף מגיע לשווי משקל.