מצב בו לאדם אין יכולת לפרוע את ההתחייבויות שלו. כאשר בית המשפט מכריז על אדם כעל “פושט רגל”, נכסיו מועברים לנאמן שאחראי לחלק אותם בין הגורמים שחייבים להם כסף. כאשר לחברה אין יכולת לפרוע את ההתחייבויות שלה, היא הופכת להיות במצב משפטי המכונה “פירוק”, ולא “פשיטת רגל”.