בכל כרטיס ישנן 4 עמודות.
שתי העמודות המרכזיות (2) ו-(3) הן לב הכרטיס

פרטי העיסקה

 

(1)

סכום כספי

חובה

(2)

זכות

(3)

יתרה

(4)

 

 

 

 

 

הסבר לעמודות

עמודה (1) – פרטים (פרטי העיסקה)

עמודה זו מיועדת לרישום פרטים המתלווים לפעולה העסקית.
על מנת לשמור על אחידות ברישום הפרטים, מחולקת העמודה ל-4 תת עמודות, שבכל אחת מהן נרשמים הנתונים בהתאם לכותרת שבראשה. חלק מהכותרות דורש הסבר.
ניעזר בכמה דוגמאות.

דוגמה 1:
חברתנו, “ישראל רהיטים”, קנתה עצים בסך 1,000 ₪ מחברת עצי אפריקה,  וקיבלה ממנה את החשבונית הבאה:
חברת “ישראל רהיטים” תרשום פעולה זו ב-2 כרטיסים:
 1. “קניית עצים” – הרישום משקף קבלה.    
 2. “עצי אפריקה” – הרישום משקף נתינה.
נתוני הרישום לקוחים מהחשבונית.  (מוקפים בעיגול בדוגמת החשבונית לעיל).
תת-העמודות שירשמו בכל אחד מהכרטיסים הם:

פרטים (עמודה 1)

תאריך

 

 

פרטי העיסקה

 

אסמכתא

 

 

חשבון נגדי

 

1.3.2000

100 ק”ג עץ פרוס

85

קניית עצים

פרטים (עמודה 1)

תאריך

 

 

פרטי העיסקה

 

אסמכתא

 

 

חשבון נגדי

 

1.3.2000

100 ק”ג עץ פרוס

85

עצי אפריקה

 

 

 

הסבר לרישום הפרטים:

תאריך – מתייחס למועד הרישום בכרטיס.

אסמכתא – בדרך-כלל האסמכתא היא מספר החשבונית.

כרטיס נגדי – הכרטיס הנגדי בו נרשמת אותה פעולה.  החשבונאים  נוהגים להשתמש במונח חשבון נגדי במקום כרטיס נגדי, ובהמשך  גם אנו נאמץ את המונח חשבון נגדי (ובקיצור: ח-ן נגדי)

פרטי העיסקה – תיאור תמציתי של מרכיבי העיסקה. בדוגמה זו פרטי העיסקה מתוארים כ”100 ק”ג עץ פרוס”. המילה קנייה אינה מופיעה בפרטי העיסקה, שכן ברור שכל עיסקה הנרשמת בכרטיס קניית עצים ובכרטיס עצי אפריקה משקפת קנייה, אלא אם כן נכתב אחרת.

דוגמה 2: 
חברתנו “ישראל רהיטים” מכרה 10 שולחנות עגולים ל“רהיטי המרכז” (לקוח) תמורת 2,000 ₪ ושלחה לה את החשבונית הבאה:
צורת כרטיסי הנהלת חשבונות
חברת ישראל רהיטים תרשום פעולה זו ב-2 כרטיסים:
 1.      “מכירת שולחנות” – הרישום משקף נתינה (של שולחנות).   
 2.      “רהיטי המרכז” – הרישום משקף קבלה (של שולחנות).

רישום הפרטים בכרטיסים:

כרטיס מכירת שולחנות

פרטים

תאריך

 

 

פרטי העיסקה

 

אסמכתא

 

 

חשבון נגדי

 

10.4.00

10 שולחנות עגולים

219

רהיטי המרכז

כרטיס רהיטי המרכז (לקוח)

פרטים

תאריך

 

 

פרטי העיסקה

 

אסמכתא

 

 

חשבון נגדי

 

10.4.00

10 שולחנות עגולים

219

מכירת שולחנות

 

עמודות 2 ו-3 – חובה וזכות                                                                                              

באחת מעמודות אלה, ורק באחת מהן, יירשם בהמשך השורה הסכום הרשום בחשבונית.  אבל באיזו מהן?

כשתדעו את התשובה, תהיו במחצית הדרך לקבל תעודה של מנהל חשבונות.        

פרטי העיסקה
(1)
סכום הכספי
חובה
(2)
זכות
(2)
יתרה
(4)

ומהי התשובה?  פשוט מאוד. 

כאשר בכרטיס נרשמת פעולה המשקפת קבלה, הסכום נרשם בעמודה שכותרתה “חובה” (עמודה מס' 2). בשפת הנהלת-החשבונות, אומרים כי הכרטיס “חוייב”.

כאשר בכרטיס נרשמת פעולה המשקפת נתינה, הסכום נרשם בעמודה שכותרתה “זכות” (עמודה מספר 3). בשפת הנהלת -החשבונות אומרים שהכרטיס “זוּכּה”.

בדוגמה מס' 1
כרטיס קניית עצים יחוייב ב-1,000 ₪ (יירשם בעמודת “חובה”), שכן החברה קיבלה עצים.
כרטיס עצי אפריקה יזוכה באותו סכום (יירשם בעמודת ה”זכות”), שכן עצי אפריקה נתנה עצים.
בדוגמה מס' 2
כרטיס מכירת שולחנות יזוכה ב-2,000 ₪, שכן החברה נותנת שולחנות.
כרטיס רהיטי המרכז יחויב באותו סכום, שכן רהיטי המרכז קיבלה שולחנות.

עמודה 4  – יתרה

הסכום הנקוב בכל שורה מציג את הפער שבין סך הסכומים בטור 2 (חובה), עד וכולל אותה שורה, לבין סך הסכומים בטור 3 (זכות), עד וכולל אותה שורה.כאשר הפער הוא לטובת עמודת החובה (הסכום המצטבר בה הוא יותר גדול), לסכום הנקוב בעמודת היתרה, מתלווה האות “ח” (חובה). 

רישום בכרטיסיות  –  דוגמה מסכמת:

חברתנו ישראל רהיטים ביצעה שלוש עסקאות מכירה של שולחנות עגולים ל”רהיטי המרכז“,  לפי הפירוט הבא:

 1. בתאריך 10.4.2000 נמכרו 10 שולחנות עגולים תמורת 2,000 ₪.
  המכירה לוותה בחשבונית שמספרה  219.
 2. בתאריך 10.5.2000 נמכרו 20 שולחנות עגולים תמורת 4,000 ₪.
  המכירה לוותה בחשבונית שמספרה  230.
 3. בתאריך 10.6.2000 נמכרו 5 שולחנות עגולים תמורת 1,000 ₪.
  המכירה לוותה בחשבונית שמספרה  238.

להלן פירוט השורות שתירשמנה בשתי הכרטיסיות שמלוות את העיסקה:  “מכירת שולחנות” ו-“רהיטי המרכז”:

כרטיס מכירת שולחנות ((מכירות)

פרטים

סכום כספי

תאריך

פרטי העיסקה

אסמכתא

ח-ן נגדי

חובה

זכות

יתרה

10.4.2000

10 שולחנות עגולים

219

רהיטי המרכז

 

2,000

2,000

10.5.2000

20 שולחנות עגולים

230

רהיטי המרכז

 

4,000

6,000

10.6.2000

5 שולחנות עגולים

238

רהיטי המרכז

 

1,000

7,000

 

כרטיס  רהיטי  המרכז ((לקוח))

פרטים

סכום כספי

תאריך

פרטי העיסקה

אסמכתא

ח-ן נגדי

חובה

זכות

יתרה

10.4.2000

10 שולחנות עגולים

219

מכירת שולחנות

2,000

 

ח 2,000

10.5.2000

20 שולחנות עגולים

230

מכירת שולחנות

4,000

 

ח 6,000

10.6.2000

5 שולחנות עגולים

238

מכירת שולחנות

1,000

 

ח 7,000