קופות גמל הינן מוסדות לצורך חיסכון ארוך- טווח הנהנים מהטבות מיסוי. ההטבות במיסוי ניתנו על ידי הממשלה במטרה לעודד חיסכון בקופות גמל וקרנות השתלמות, מכיוון שחיסכון זה הינו חיסכון ארוך טווח.

החיסכון בקופות הגמל סגור עד לגיל פרישה (כלומר: לא ניתן למשוך את הכסף לפני ההגעה לגיל פרישה 62 שנים לאישה ו 67 שנים לגבר)) ואילו החיסכון בקרנות ההשתלמות סגור ל- 6 שנים.

בעבר הנפיקה הממשלה איגרות חוב מיוחדות לקופות גמל בעלות תשואה מובטחת (“אגרות חוב מיועדות”). כיום, חלקם הגדול של הכספים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות מושקעים בניירות ערך בבורסות בארץ ובחו”ל בעיקר באיגרות חוב, אך גם במניות.

בשל גודלן המשמעותי של קופות הגמל (כמות הכסף הגדולה), יש להן השפעה רבה על שערי המניות בבורסה, וזאת למרות שרק חלק מנכסיהן מושקע במניות.

נתוני המסחר של כל קרנות הנאמנות מתפרסמים באתרי האינטרנט של העיתונים הכלכליים וכן באתרים של חברות מסחר בניירות ערך.

גם באתר הבורסה לני”ע ניתן למצוא מידע על כל קרן נאמנות. המידע כולל את הפרטים הבאים

טבלת קופות גמל וקרנות השתלמות

טור 1 : שם הקרן הכולל בדרך כלל את שם המנהל שלה ואפיק השקעה עיקרי, בתוספת סימול מרכיב מניות ומרכיב מט”ח מכסימלי (פרופיל החשיפה). במקרה שלנו: מיטב A1 ממשלתי דינאמי – הקרן מנוהלת ע”י מיטב, האפיק המרכזי שלה הוא אג”ח ממשלתי ופרופיל החשיפה שלה הינו: מניות
1 – מרכיב החשיפה למניות בקרן לא יעלה על %10 . מט”ח A :מרכיב מטבע החוץ בקרן לא יעלה על %10.
טור 2 :מעמד המס של הקרן: האם מדובר בקרן פטורה (תופיע האות פ) או בקרן חייבת (תופיע האות ח) .
טור 3 :מספר ני”ע :המהווה מעין מספר זהות של הקרן . משמש להעברת הוראות קניה ומכירה. כאשר מבקשים להעביר הוראת קניה ו/ או מכירה של נייר ערך נהוג להעביר את מספר נייר הערך ולא את שמו.
טור 4 :פרופיל חשיפה : פרופיל החשיפה מורכב מאות לועזית (E-A( המציינת את שיעור החשיפה המכסימלי למטבע חוץ בקרן, ומסיפרה (5-0 ( המציינת את שיעור החשיפה המכסימלי למניות בקרן. פירוט על שיעורי החשיפה מוצגים בטבלה שלעיל.
טור 5 :כותרת על : מציינת את מרכיב ההשקעה העיקרי של הקרן.
טור 6 :מחיר קניה: מחיר באגורות לרכישת יחידת השתתפות בקרן הנאמנות.
טור 7 :מחיר פדיון: מחיר באגורות למכירת יחידת השתתפות בקרן הנאמנות. בקרן נאמנות שאינה משלמת עמלות קניה ומכירה מנכסיה,
ואשר שיעור ההוספה שלה הינו %0 , מחיר הרכישה יהיה זהה למחיר הפדיון.
טור 8 :שינוי מיום קודם: השינוי באחוזים של שער הקרן ביחס למחיר הסגירה של יום המסחר הקודם.
טור 9 :תאריך שינוי אחרון של שערים ותשואות : התאריך של יום המסחר האחרון שהיה בקרן הנאמנות. לחיצה על סימן הקריאה יעביר אותנו למסך נוסף עם נתונים חשובים נוספים של קרן הנאמנות.
בין הנתונים הנוספים ניתן למצוא את: דמי הניהול (מצוינים כאחוז מסך נכסי הקרן) שהקרן משלמת הן למנהל הקרן והן לנאמן שלה (מצוין גם מיהו הנאמן), מהו סך נכסי הקרן (סך שווי הרכוש שלה) במיליוני ₪, מהי תשואת הקרן מתחילת השנה הקלנדרית ובשנים עשר החודשים שקדמו ליום פרסום הנתונים.