הבורסה בישראל נמצאת ברחוב אחוזת בית 2 בתל-אביב. הציבור יכול לקנות או למכור “סחורה” דרך מתווכים הנקראים ברוקרים . ברוקרים אלו הם בדרך- כלל הבנקים המשרתים את ציבור הלקוחות שלהם באמצעות יועצי השקעות בניירות-ערך. היועצים יושבים בסניפי הבנקים ומקבלים הוראות מציבור הלקוחות לקנות או למכור “סחורה”.

בנוסף לבנקים, יש גם ברוקרים אחרים הנקראים “ברוקרים פרטיים”. אלו הן חברות שקיבלו את אישור הבורסה לסחור במסגרת הבורסה. הציבור יכול לקנות או למכור “סחורה” גם באמצעותם.

כיום יכול כל משקיע לקנות ולמכור ני”ע גם באופן עצמאי ע”י העברת פעולה ממחשבו האישי המקושר אל אחת מחברות הברוקרים או אל סניף הבנק שבו מתנהל חשבונו.

עבור שירותם גובים הבנקים והברוקרים הפרטיים עמלה.