תקופה של שלושה חודשים (“רבע שנה”). חברות שנסחרות בבורסה מחויבות להכין ולפרסם דו”חות כספיים בגין כל תקופה של רבעון, ובסך-הכל ארבע פעמים בשנה.