הקדמה

פירמה היא שם כולל לכל הגופים המקיימים פעילות עסקית , כגון: חברה בע”מ, שותפות, עסק עצמאי, משרד עו”ד וכד'.

בהסברים ובדוגמאות בהמשך נתייחס בעיקר לחברות בע”מ, אך גם לפירמות באופן כללי.

שם של חברה – בדרך-כלל, השם של חברה מסתיים בראשי התיבות בע”מ, קיצור של בערבון מוגבל.  בדוגמאות בהמשך נכתוב את שם החברה באותיות מודגשות מבלי להוסיף בע”מ.  גם את השם של פירמה כלשהי נכתוב באותיות מודגשות. כל פעולה או תרחיש בפירמה, שיש להם השלכות כספיות, מלווה בתיעוד וברישום מלאים. התיעוד והרישום מאפשרים לנו להפיק דו”חות המציגים תמונת מצב של הפירמה. כל הפעילות הכרוכה בתיעוד, רישום, הפקת דו”חות, וניתוחם, נקראת “חשבונאות פיננסית”.  חלק מהדו”חות המופקים בפירמה נדרשים על פי החוק, וחלק מיועד לסייע בידי הנהלת החברה לקבלת החלטות עסקיות. בהמשך הספר נעסוק בהרחבה בכל סוגי הדו”חות.

המחלקה העוסקת בתיעוד, רישום, והפקת הדו”חות הנדרשים על פי החוק, נקראת מחלקת