ישנם מקרים כדוגמת תרשים 5 שמציג את התפוקה היומית של כל אחד מחמשת הנגרים העובדים בנגריה, בסדר יורד (מהנגר היעיל ביותר לגרוע ביותר).

תפוקת הנגר נמדדת במספר הכיסאות שהוא מייצר ליום: 

  • נקודה A מציינת שהנגר הראשון (הטוב ביותר) מייצר 6 כיסאות ביום.
  • נקודה B מציינת שהנגר השני מייצר 5 כיסאות ביום.
  • נקודה C מציינת שהנגר האחרון (הגרוע ביותר) מייצר 1 כיסא ביום.

גם בתרשים מעין זה (של נקודות בודדות) אנו מעדיפים לשרטט ביד קלה עקומה יורדת ברצף כדוגמת העקומה בתרשים 6, למרות שאין משמעות לשטח שבין נגר אחד למשנהו כדוגמת השטח המסומן שבין נגר ראשון לנגר שני.

הסיפור העיקרי שאותו אנו רוצים להציג באמצעות העקומה הוא שהתפוקה יורדת מנגר לנגר והעקומה בתרשים 6 מעבירה את המסר הזה בצורה הפשוטה והברורה ביותר.

גם בתרשים מעין זה (של נקודות בודדות) אנו מעדיפים לשרטט ביד קלה עקומה יורדת ברצף כדוגמת העקומה בתרשים 6, למרות שאין משמעות לשטח שבין נגר אחד למשנהו כדוגמת השטח המסומן שבין נגר ראשון לנגר שני.

הסיפור העיקרי שאותו אנו רוצים להציג באמצעות העקומה הוא שהתפוקה יורדת מנגר לנגר והעקומה בתרשים 6 מעבירה את המסר הזה בצורה הפשוטה והברורה ביותר.