הקדמה

 1. המס שהממשלה גובה מיועד בעיקר ל-2 מטרות:
  a. לממן את פעילות הממשלה
  b. תשלומי העזרה לשכבות נזקקות כדוגמת קיצבה לזקנים נכים סעד וכיוב'.
 2. אנו מניחים שהמס נגבה ב-2 מסלולים בלבד.
 • מסלול 1 – סיכום קבוע כלשהו שאינו מותנה בגובה ההכנסה הוא משולם גם כאשר ההכנסה היא אפס. נסמלו T0.
 • מסלול 2 – מס בשיעור אחיד על ההכנסה למשל,30% על כל דולר של הכנסה. נסמלו: t .

 

עדכון פונקציית הצריכה

כאשר קיים מס הנטייה השולית לצרוך שסימולה C מתייחסת להכנסה הפנויה (ההכנסה לאחר מס) ולא להכנסה לפני תשלום המס (Y).
כזכור, כאשר אין מס, פונקציית הצריכה היא `C=C_0+cY` .
אך כאשר מוטל מס, במקום Y נציב בפונקציית הצריכה את ההכנסה הפנויה, שסימולה: DI.
וצורת פונקציית הצריכה משתנה ל: `C=C_0+C*DI` [שוויון 1].
כאשר תשלום המס נעשה בהתאם להנחה שלנו לגבי 2 המסלולים ההכנסה הפנויה היא: `DI=Y-T_0-ty` .
אם נציב בשיוויון 1 `(C=C_0+C*DI)` במקום DI את החלופה שלו `(DI=Y-T_0-ty)` , נקבל את שיוויון 2:  `C=C_0+c[Y-T_0-ty]`  [שוויון 2]

כשנפתח סוגריים ונארגן את האברים מחדש נקבל פונקציה ליניארית שצורתה:

`C=[C_0-CT_0]-C(1-t)*Y`

השיפוע: `C(1-t)`       סכום קבוע: `[C_0-CT_0]`

בתרשים 703 מתוות 2 פונקציות צריכה.

 • הפונקצייה העליונה מתייחסת למצב שבו לא מוטל מס.
 • הפונקצייה התחתונה מתייחסת למצב שבו מוטל מס.

הנתונים שעליהם הפונקציות מבוססות הן כדלקמן:
`C_0` – 100 מ'$.
`T_0` – 10 מ'$.
c – 0.8
t – 0.3

תרשים 703

 

 

פרשנות

שיפוע הפונקציות

 • כאשר לא מוטל מסף כל תוספת הכנסה של 1$, מגדילה את הצריכה ב-`0.8$(=c*1$)`
 • כאשר מוטל מס, כל תוספת הכנסה של 1$, מגדילה את הצריכה ב-`(c*(1-t)$=) $0.56`

 

נקודת החיתוך עם ציר ה-Y , כאשר מוטל מס

כאשר ההכנסות הן אפס, סכום המס האפקטיבי הוא T0$. כאשר ההכנסות הן 0 , `0=t*y` . המס מקטין את ההכנסה הפנויה ב-T0$, במצב זה הכנסה הפנויה היא `(0-=)-`
כלומר, הכנסה פנויה שלילית.

אך כל ירידה של 1$ בהכנסה הפנויה גם כשהיא שלילית מקטינה את הצריכה בשעור הנטיה השולית לצרוך (c) כלומר ב-0.8$. כך שירידה של T0$ בהכנסה הפנויה מקטינה את הצריכה ב- `c*T_0$` .

 

פונקציית ההוצאות המצרפיות כאשר מוטל מס

הפונקציה זהה לפונקציית ההוצאות המצרפיות ללא מס עם 2 תיקונים קלים:

 1. במקום C0 נציב  `C_0-c*T_0` .
 2. במקום c נציב  `c(1-t)`  .

לפני

– m)Y

C

+

[G0+I0+C0+N0]

= E

E`darr`

אחרי

m]Y –

(C(1-t]

+

[+G0+I0+N0+(C0-cT0)]

= E

אם נסמל את התוצאה בסוגריים השמאליים ב- E0 צורת הפונקצייה תשתנה ל: E=E0+[c(1-t)-m]Y .

איך זוכרים את הפונקציות
אי אפשר לזכור, וגם אין צורך לזכור. מה שחשוב לזכור זה:

 1. שפונקציית ההוצאות המצרפיות, עם או בלי מס, היא קו עולה (שיפוע חיובי).
 2. שתוספת מס, מקטינה את שיפוע הפונקציה ומורידה את נקודת החיתוך.