עד כה ראינו דוגמאות כיצד ניתן להרוויח סכומים גבוהים (וגם להפסיד) בשימוש באופציות מעו”ף.

כפי שהוזכר בהקדמה, ישנן אסטרטגיות רבות לשימוש באופציות מעו”ף אותן לא נזכיר בספר זה. אך בכל זאת נעבור על אסטרטגיה פשוטה אחת והיא שימוש באופציית Put כ-“ביטוח” כנגד ירידת ערך של נכס הבסיס.

נניח שנכס הבסיס שלנו הוא מדד המעו”ף ונניח שבידך קרן נאמנות המשקיעה את כספה בסל מניות, הזהה לסל מניות המעו”ף. כמו כן, נניח שמדד המעו”ף עומד על 250 וסכום ההשקעה שלך בקרן הוא 25,000 ש”ח. אם להערכתך, בתקופה הקרובה ישנה סבירות גבוהה לתנודה קיצונית במדד המעו”ף, עד כדי עלייה של 50% או ירידה של 50% (הסבירות לתרחיש זה קיימת, לדוגמא, ערב פריצת מלחמה), אזי עומדות בפניך 3 אפשרויות:

  1. למכור את קרן הנאמנות ולהפקיד את הכסף בבנק.
  2. לא לעשות כלום, ולקוות שמדד המעו”ף יעלה.
  3. לקנות אופציית 250 put שמחירה לדוגמא 500 ש”ח.

הטבלה להלן מציגה לנו, בשורה 3, את הרווח (או ההפסד) שנפיק מרכישת האופציה בכל אחד מהתרחישים ביחס לשתי האפשרויות האחרות:

  1. אם לא יהיה שינוי במדד המעו”ף (טור 4) נפסיד 500 ש”ח (מחיר האופציה)
  2. אם מדד המעו”ף יעלה ב- 50% (טור 2) נרוויח 12,000 ש”ח (12,500 רווח מקרן הנאמנות פחות 500 ש”ח מחיר האופציה). כמובן שלא נממש את האופציה.
  3.  אם מדד המעו”ף ירד ב- 50% (טור 3) נפסיד 500 ש”ח.

אומנם בגין קרן הנאמנות נספוג הפסד של 12,500 ש”ח אך נפוצה ברווח של 12,000 ש”ח שנפיק מהאופציה, שכן שוויה של האופציה ירקיע ל- 12,500 ש”ח לפי החישוב הבא:

   25,000      מחיר המימוש
   12,500-    מחיר נכס הבסיס
   12,500   ש”ח

1. למכור, 2. לא לעשות כלום, 3. לקנות אופציית Put 250 שמחירה 500 ש”ח.

טבלה #1: רווח/הפסד משלושת אפשרויות הפעולה

1

אפשרות שנבחרה

2

מדד מעו”ף 50%+

 

3

מדד מעו”ף 50%-

4

מדד המעו”ף ללא שינוי

1. למכור      0         ש”ח    0            ש”ח         0         ש”ח
2. לא לעשות כלום      12,500   ש”ח    (12,500-)  ש”ח         0         ש”ח
3. לקנות Put 250      12,000   ש”ח    (500-)      ש”ח         (500-)   ש”ח 

 

ההשוואה בין אפשרות 1 ו – 3: אפשרות 3 עדיפה מאוד בתרחיש של עלייה במדד ונחותה, אך במעט מאוד, בשאר התרחישים. 

השוואה מן  אפשרות 2 ו – 3: בתרחיש של עלייה במדד ההבדל הוא זעיר לרעת הביטוח וכך גם בתרחיש בו המדד נשאר ללא שינוי. במקרה של ירידת מדד אפשרות 3 עדיפה על אפשרות 2.

סיכום

שימוש זה באופציית Put הוא למטרת “ביטוח”. אנו מבטחים את תיק המניות שלנו בפני ירידה (בדיוק כפי שמבטחים רכב בפני תאונה). אם מחיר המניות יורד, אנו אומנם נפגעים (ה-“רכב” נפגע) אך מפוצים ע”י הרווח מאופציית ה- Put (פיצוי מחברת הביטוח). שירות זה לא ניתן חינם. עלינו לשלם עליו “פרמיה” (מחיר האופציה).