לכל מניה יש שם. השם ארוך דיו לתאר את כל המאפיינים שלה.לבנק הפועלים הנסחר בבורסה ישנן מניות סחירות. שם המניה: “בנק הפועלים” מניה רגילה בת 1 ₪ ע.נ..

המילה ש”ח עלולה לבלבל, משום שרבים נוטים לחשוב שיש לה קשר עם מחיר המניה, מה שאינו נכון כלל ועיקר. המילה ש”ח היא רק “לקישוט”. אין לה כל קשר למחיר המניה, היא רק חלק משמה של מניה ישראלית.

מניה רגילה (מ”ר)

כמעט כל המניות הנסחרות בבורסה הן מניות רגילות. מניות שאינן רגילות הן מניות הנהלה, מניות מייסדים, מניות בכורה וכיו”ב. המניות שאינן רגילות מעניקות בדרך-כלל לבעליהן זכויות הצבעה עדיפות ומיוחדות, לדוגמא: חברה מנפיקה 1,000 מניות הכוללות מניית הנהלה אחת ו-999 מניות רגילות ומעניקה למניית ההנהלה 51% מזכויות ההצבעה, בעוד שכל שאר המניות הרגילות מתחלקות כולן ב-49% הנותרים של זכויות ההצבעה.
המייסד העיקרי של החברה הוא שמחזיק בדרך-כלל במניות ההנהלה.

השם המקוצר

בשפת היומיום משתמשים בשמות מקוצרים לסוגי המניות.

כך, כשכתוב באתר הבורסה “לאומי” אנו יודעים שזה קיצור של “מניה רגילה של לאומי בת 1 ש”ח ע.נ.”.

מכיוון שלכל החברות בבורסה יש רק סוג אחד של מניות נהוג פשוט לקרוא להם בשמם, למשל יהיה רשום מניית “פועלים” ולא “מניה רגילה של פועלים בת 1 ש”ח ע.נ.”.