בארץ ובכל העולם עולים מחירי המוצרים מדי חודש.
לתופעה זו קוראים אינפלציה.

לדוגמא, בשנה מסויימת עלו המחירים פי שניים, או ב-100%. אם מחירם של זוג מכנסיים בתחילת השנה היה 30 ש”ח, הרי בסוף השנה היה מחירם 60 ש”ח. נניח שבתחילת השנה ביקש נועם מחברו הלוואה של 30 ש”ח, כדי לקנות זוג מכנסיים. כמו-כן, הוסכם שנועם יחזיר לחברו את הכסף בסוף השנה ללא ריבית.

בסוף השנה החזיר נועם לחברו 30 ש”ח, אבל הרגיש לא הוגן. חברו עשה לו טובה והלווה לו בתחילת השנה כסף (30 ש”ח) שהספיק לקניית זוג מכנסיים ובסוף השנה הוא מחזיר לו סכום שאינו מספיק אלא לחצי זוג מכנסיים. לכן החליט נועם להחזיר לחברו 60 ש”ח, סכום כסף שיספיק לקניית זוג מכנסיים, במקום 30 ש”ח שהתחייב להחזיר לו.

במקרה זה אנו אומרים שנועם הצמיד את ההלוואה למחיר המכנסיים.