רקע

את המונחים נסביר מנקודת ראות אמריקאית. המטבע המקומי הוא $. מטבע החוץ הוא £1.
במילים אחרות נתייחס לשער החליפין $/ £.

פיחות או היחלשות הדולר
אם במועד א' שער החליפין עמד על  .
אנו אומרים שה-$ פוחת או נחלש , ביחס ל- £ והמשמעות חל פיחות בכח הקניה של ה-$.$1.5 שהספיקו לרכישה של £1 במועד א', כבר לא מספיקים במועד ב'. דרושים$2.

תיסוף או התחזקות הדולר
אם במועד א' שער החליפין עמד על תיסוף או התחזקות הדולר .
ובמועד ב' שער החליפין עמד על תיסוף או התחזקות הדולר .
אנו אומרים שה-$ תוסף או התחזק ביחס ל- £.  המשמעות היא שכוח הקניה של ה-$ תוסף או גדל או התחזק.
דרושים במועד ב' רק$1.5 לרכישת £1. במועד א' לא יכולנו לרכוש תמורתם 1£.

היחס בין 2 המטבעות
כאשר ה- $ נחלש, ה- £ מתחזק (ב-1 £ שטרלינג ניתן לרכוש במועד ב' יותר דולרים).
כאשר ה- $ מתחזק ה- £ נחלש.
היחס בין 2 מטבעות

מטבע נגדי

היות ושער החליפין מתייחס ל-2 מטבעות נוהגים לקרוא למטבע שמהווה מוצר, המטבע הנגדי.
אצל האנגלים המטבע הנגדי הוא $ או € או ¥ וכו'.
אצל האמריקאים המטבע הנגדי הוא £ או € או ¥ וכו'.
באופן אוטומטי כאשר המטבע המקומי נחלש, המטבע הנגדי מתחזק.