שער חליפין הוא המחיר שמשלמים במטבע מקומי עבור יחידת מטבע חוץ.
תתייחסו ליחידת מטבע החוץ כאל מוצר, כמו לחם או בגד.
לדוגמה נתייחס לשער החליפין שבין דולר לפאונד.
עבור אנגלי- שער החליפין הוא £ ל-$1.

עבור אמריקאי- שער החליפין הוא 1.4$ ל-1 £.

כותרת המתייחסת לשער החליפין
כאשר אנו רוצים להציג את המחיר של$1 (=מוצר) בפאונדים

הכותרת תהיה: ליש”ט לדולר או בסימולים £/ $. קודם המחיר ואח”כ שם המוצר.
כאשר אנו רוצים להציג את המחיר של$1 באירו.

הכותרת תהיה: אירו לדולר.

טבלאות של שערי חליפין
בדר”כ מקובל להציג את שערי החליפין בטבלה בת 2 טורים.
הטור הראשון מתייחס למטבעות של שער החליפין והטור השני נוקב במחיר.
למרבה הצער קיים בטבלאות בלבול רב בהצגת המטבעות בטור 1 ולא תמיד אתה יודע יודע מה המחיר ומה המוצר.
בטבלה 1 מוצגות 2 גרסאות של טור 2. 2א' ו-2ב'. בטור 2ב' מוצגת המתכונת המקובלת .
בטור 2א', הצבנו במכנה את יחידת המטבע המשמשת כמוצר.

טבלה #1: טבלת שערי חליפין (נכונה)

מטבעות שער החליפין

שער החליפין גירסה מלאה 

שער החליפין גרסה מקובלת

מחיר/ מוצר

2א'

2ב'

$/£

1.4

£/$

מאקרו כלכלה

0.71

¥/$

מאקרו כלכלה

 

פבצ'/$

שער חליפין

$ קנדי/ $

שער חליפין

 

$ אוסטרלי / $

 

 

 

הצגה גרפית של התפתחות שערי החליפין

מקובל להציג באמצעות גרף כדוגמת גרף של מניה את התפתחות המחיר של במטבע מקומי של יחידת מט”ח (מוצר).

בתרשים 201 מוצג שער החליפין של $/ £.   

תרשים 201 – שער חליפין $/£

 תרשים 201 – שער חליפין  $/ £                        

כותרת התרשים : שער חליפין $/ £. בקיצור : $/ £.

צירי התרשים : ציר ה-Y : המחיר ב-$.
                     ציר ה-X : התקופה.
ב 1/08 שער החליפין עמד על שער חליפין  .

ב 7/08 שער החליפין עמד על  שער חליפין  .

במהלך התקופה המחיר של 1£ ירד מ-$2 ל-1.6$ (ירידה של 20%).בתרשים 202 מוצג שער החליפין של £/לאותה תקופה (08 /1-7).

תרשים 202 – שער חליפין  $/ £

תרשים 202 – שער חליפין  $/ £

ב 1/08 שער החליפין עמד על שער חליפין  .
ב 7/08 שער החליפין עמד על שער חליפין  .

במהלך התקופה המחיר של 1$ עלה מ-0.5 ל-0.625 £.