תבנית 1 – קו תמיכה 

כאשר לאורך תקופת זמן ממושכת מחיר המניה עולה ויורד אך אינו יורד מתחת לרצפה כלשהי, אנו קוראים לאותה רצפה “קו תמיכה”.

כל פעם שמחיר המניה יורד ופוגע (או כמעט פוגע) ברצפה הוא שב ועולה, כדוגמת תרשים מס' 2. אם נשתכנע שמדובר ב”רצפה” מוצקה דהיינו שמחיר המניה לא יירד מתחתיה, גם אנו נרכוש מניות במחירי רצפה מתוך ציפייה שגם בפעם זו המניה תשוב ותעלה.

למעשה במסגרת תבנית זו, מניה “זולה” היא מניה שמחירה סמוך לקו התמיכה. 

תרשים מס' 2 – מניית “נכסים ובנין” 2/98 1 ועד 2/99

 

תבנית 2 – קו התנגדות

כאשר לאורך תקופת זמן ממושכת מחיר המניה עולה ויורד אך אינו עולה מעבר לתקרה כלשהי אנו קוראים לאותה “תקרה” “קו התנגדות”, כדוגמת תרשים מס' 3.

בכל פעם שמחיר המניה עולה ופוגע (או כמעט פוגע) בתקרה הוא שב ויורד. אם נשתכנע שמדובר ב”תקרה” אמיתית, דהיינו, שמחיר המניה לא יעלה מעל מחיר התקרה, אנו נמכור מניות במחירי תקרה מתוך ציפייה שגם בפעם הזו המניה תשוב ותרד ואז נוכל לרכוש אותה במחיר זול יותר. 

תרשים מס' 3 – מניית “החברה לישראל” בין 8/97 ל-4/98

תבנית 2 - קו התנגדות

  

הערה: קשה למצוא במציאות גרף של מניה שבו ניתן יהיה לחבר בדיוק את כל נקודות השיא של המניה כדי ליצור קו התנגדות מדויק. במקרים רבים ישנן סטיות קטנות שאינן צריכות להפריע.

הקו צריך לחבר לפחות בין שתי נקודות שיא.

למעשה במסגרת תבנית זו, מניה “יקרה” היא מניה שמחירה סמוך לקו ההתנגדות. 

הצגנו לעיל קווי תמיכה/התנגדות אופקיים אך אלו יכולים להיות גם קווים משופעים. כאשר קווי התמיכה/התנגדות משופעים הם משמשים אותנו בד”כ גם כ- “קווי מגמה” (ראה בהמשך תרשים מס' 4).

 

תבנית 3 – פריצת קווי תמיכה/התנגדות

קו התנגדות – כאשר נפרץ קו התנגדות (כלומר, מחיר המניה עולה מעל לקו ההתנגדות – ראה תרשים מס' 4), סביר שתתחיל מגמת עלייה. ממועד הפריצה קו ההתנגדות הופך להיות קו תמיכה.

קו תמיכה – כאשר נפרץ קו תמיכה (כלומר, מחיר המניה יורד מתחת לקו התמיכה), סביר שתתחיל מגמת ירידה. ממועד הפריצה קו התמיכה הופך להיות קו התנגדות.

הערה חשובה: כאשר הפריצה נעשית תוך עלייה משמעותית במחזורים, מדובר בפריצה בעלת עצמה וסביר שהמגמה תמשך.

ההגיון מאחורי כלל זה הוא פשוט. אם מחיר מניה עלה ופרץ את קו ההתנגדות, הרי שיש אנשים החושבים שמחיר זה איננו יקר. ואם נפרץ קו תמיכה אנשים חושבים שהמחיר יקר.

 תבנית 3 - פריצת קווי תמיכה/התנגדות

תבנית 4 – קווי מגמה

קווי התמיכה וקווי ההתנגדות משמשים גם כקווי מגמה.

בדוגמא להלן קו התמיכה A משמש כקו מגמה עולה וקו ההתנגדות B משמש כקו מגמה יורד. 

תרשים מס' 5 – קווי מגמה

תבנית 4 - קווי מגמה

 

פריצה של קו מגמה מסמן שינוי במגמה. פריצה כלפי מטה של קו המגמה העולה מסמנת על שינוי המגמה ממגמת עלייה למגמת ירידה, וההיפך. 

הערה:
קווי המגמה, ככל תבנית, אינם מדויקים. כלומר, קשה למצוא גרף של מניה אמיתית בו ניתן לחבר בקו אחד את כל נקודות השפל. במקרים רבים ישנן סטיות קטנות (כמו שניתן לראות בדוגמא למעלה). סטיות קטנות אלו לא צריכות להפריע לראות את התמונה הכללית ויש להתייחס אליהן בתור “רעשים”.

 

תבנית 5 – המחזורים עוזרים באימות המגמה

נאשו המניה במגמת עלייה “אמיתית”, אנו מצפים שהמחזורים יגדלו ביום של עליות מחירים ויצטמצמו ביום של ירידות מחירים. אם המחזורים אינם מתנהגים כך, ייתכן וזה סימן מקדים להיפוך במגמה, מעלייה לירידה.

כאשר המניה במגמת ירידה “אמיתית”, אנו מצפים שהמחזורים יגדלו ביום של ירידות מחירים ויצטמצמו ביום של עליות מחירים. אם המחזורים אינם מתנהגים כך ייתכן וזה סימן מקדים להיפוך במגמה, מירידה לעלייה. 

תרשים מס' 6 – התנהגות מניית “כור” בין החודשים פברואר ליוני 1999:

תבנית 5 - המחזורים עוזרים באימות המגמה

התגברות העלייה במחזורים אינה תמיד ברמה יומית כלומר התגברות המחזורים מיום ליום.

יש לבחון את מגמת המחזורים לאורך תקופה בת שבוע או בת חודש כפי שמוצג בתרשים מס' 6.