תבנית זו נוצרת בד”כ לאחר מהלך של עליות מחירים, והיא מסמנת על מעבר ממגמת עלייה למגמת ירידה.

מאפייני התבנית:

1. נוצר קו תמיכה A1A2, שהוא בד”כ אופקי או בעל שיפוע קטן.

2. במסגרת התבנית נוצרים 3 קודקודים. הקודקוד האמצעי הוא הגבוה (זהו הראש) ושני האחרים נמוכים ממנו אך באותו גובה – אלו הכתפיים. כתף שמאל (כתף 1) וכתף ימין (כתף 2).

 

פרשנות 

כאשר גרף המניה חוצה כלפי מטה את קו התמיכה לאחר כתף 2 זה סימן להיפוך מגמת העליות.

כאשר, בתוך התבנית (מנקודה A1 ימינה), המחזורים גדלים ביום של ירידות מחירים וקטנים ביום של עליות מחירים. יש לנו איתות נוסף להיפוך המגמה.

 

תבנית ראש וכתפיים הפוכים

תבנית זו נוצרת בד”כ לאחר מהלך של ירידות מחירים והיא מסמנת מעבר ממגמת ירידה למגמת עלייה. מאפייניה דומים לתבנית ראש וכתפיים.

כאשר בתוך התבנית המחזורים גדלים ביום של עליות מחירים ומצטמצמים ביום של ירידות מחירים יש לנו איתות נוסף להיפוך המגמה.

תבנית ראש וכתפיים הפוכים

תבניות משולשים

תכנית זו נוצרת בד”כ בעקבות עלייה או ירידה מתמשכים במחיר המניה. במסגרת תבנית זו המניה נעה בין קו תמיכה לקו התנגדות המתקרבים זה לזה ויוצרים תבנית של משולש.

בהתאם לזוויות של קווי התמיכה וההתנגדות מחד גיסא והתנהגות המחזורים בתבנית מאידך גיסא אנו מנסים להעריך דרך איזה קו מגמה המניה תפרוץ לבסוף את התבנית.

 

פרשנות

מחזורים

כאשר המחזורים מצטמצמים בשעה שהמניה יורדת ומתחזקים כאשר המניה עולה, יש סיכוי רב לפריצה כלפי מעלה. וההיפך, כאשר המחזורים מתחזקים בשעה שהמניה יורדת ומצטמצמים בשעה שהמניה עולה יש סיכוי רב לפריצה כלפי מטה.

שיפוע הקווים

הקו בעל השיפוע היותר גדול אמור לסמן את המגמה. כאשר ההערכה המתקבלת מהמחזורים סותרת את ההערכה המתקבלת משיפוע הקווים קשה להסיק מסקנות.

דוגמאות

ציור מס' 1 – תבנית משולש עם קווים בעלי אותו שיפוע.
 – בשלב א' המניה נמצאת במגמת העלייה שלה.
 – בשלב ב' מגמת העלייה נעצרת ומחיר המניה נע בין שני קווים היוצרים משולש. בשלב זה יש לשים לב למחזורי המסחר.
 – שלב ג' פריצה כלפי מעלה.

ציור מס' 1

תבניות משולשים

ציור מס' 2 – תבנית משולש בעלת שיפוע דומיננטי כלפי מעלה

 בתבנית זאת הסיכוי לפריצה כלפי מעלה גדול יותר מאשר בציור 1, שכן קו המגמה העולה הוא בעל השיפוע הגדול יותר.

 

ציור מס' 3 – תבנית משולש בעלת שיפוע דומיננטי כלפי מטה

בתבנית זו הסיכוי לפריצה כלפי מטה גדול יותר מאשר בציור 1, שכן קו המגמה היורד הוא בעל השיפוע הגדול ביותר.

תבנית משולש בעלת שיפוע דומיננטי כלפי מטה