מונח נרדף: תפוקה מקומית גולמית

תוצר מקומי גולמי (תמ”ג) הוא נתון שמסכם, בתקופה כלשהי, את השווי הכספי של אותו חלק בתפוקה, שהמשק הפיק בכוחות עצמו. כלומר , סה”כ שווי התפוקה פחות שווי היבוא הכלול בה. מקובל לקרוא לאותו חלק בתפוקה : הערך המוסף בתפוקה, או בקיצור : הערך המוסף. התפוקה כוללת הן מוצרים והן שירותים. בד”כ מחשבים את התמ”ג לתקופה של שנה.

דוגמאות

מדינה קטנה א' שאין לה קשר עם מדינות אחרות, מייצרת בשנה 1000 ככרות לחם.
מחיר כיכר לחם: 5 ש”ח.
במדינה א' ייצורה של כל כיכר לחם תורם לתמ”ג 5 ש”ח, ובסה”כ התמ”ג שלה מסתכם ב- 5,000 ש”ח.

מדינה קטנה ב' מייצרת אף היא 1000 כיכרות לחם בשנה, במחיר 5 ש”ח לכיכר. אך לצורך ייצורו של כל כיכר לחם, מדינה ב' מייבאת קמח בשווי 2 ש”ח.

לאור זאת במדינה ב' ייצורה של כל כיכר לחם תורם לתמ”ג רק 3 ש”ח, ובסה”כ התמ”ג במדינה ב' מסתכם ב- 3,000 ש”ח.
או במילים אחרות: במדינה ב' נמכרו בשנה לחמים בשווי של 5,000 ש”ח , אך מתוכם החלק שהמדינה ייצרה בעצמה מסתכם ב- 3,000 ש”ח בלבד. 3,000 ש”ח הוא התמ”ג של מדינה ב'.