כל אופציה עוסקת בנכס בסיס כלשהו, שבו אנו רשאים לבצע עסקה במועד פקיעת האופציה.

באופציית Call העסקה היא:

  1. קניית “נכס הבסיס” במחיר המימוש הנקוב באופציה.
  2. מכירת “נכס הבסיס” במחיר השוק.

באופציית Put העסקה היא:

  1. קניית “נכס הבסיס”: במחיר השוק.
  2. מכירת “נכס הבסיס” במחיר המימוש הנקוב באופציה.

אנו נבצע את העסקאות רק אם נוכל לקנות בזול ולמכור ביוקר.

כפי שאנו רואים כדאיות ביצוע העסקה מושפעת משני נתונים:

  • מחיר נכס הבסיס 
  • ומחיר המימוש.

במקרה של אופציות זהב, נכס הבסיס הוא דבר מוחשי. מחירו וכן מחיר המימוש מובנים מעצמם.

במקרה של אופציות מעו”ף, שיפורטו בהמשך, נכס הבסיס אינו דבר מוחשי אך למרות זאת נראה בהמשך שמאוד פשוט לחשב את מחיר נכס הבסיס (ובאותה צורה גם את מחיר המימוש).