כדי לעקוב אחר נתוני התעסוקה והאבטלה במדינה מקובל למיין את תושבי המדינה לשתי קבוצות: קטינים (מתחת לגיל 15) בוגרים (מעל גיל 15) כפי שמוצג בתרשים 13.
הנתונים המספריים בתרשים 13 מתייחסים לישראל בסוף שנת 2002 (מעוגלים).
כל הנתונים מוצגים באלפים (לקבלת הנתון האמיתי צריך להוסיף 3 אפסים).
לדוגמא: מספר הבוגרים מגיע ל-4,704,000.

את קבוצת הבוגרים ממיינים לשתי תת-קבוצות:

  1. משתייכים לכוח העבודה – קבוצה זו מתחלקת שוב לשתי קבוצות משנה: א. מועסקים ב. מחפשי עבודה (שנקראים: מובטלים).
  2. אינם מחפשים עבודה – אלה כוללים בעיקר: פנסיונרים שאינם מעוניינים לעבוד, חיילים בשירות סדיר, תלמידי תיכון, סטודנטים, תלמיד ישיבה, כאלה שהתייאשו ממציאת עבודה ועוד.

היחסים החשובים. (מוצגים ב-%)

שיעור האבטלה (%)
מודד את היחס שבין מספר המובטלים (262) לסה”כ האנשים הנמנים עם כוח העבודה (2547).
על פי הנתונים בתרשים 14: שיעור האבטלה הוא –  10.3% בשנת 2002.
 
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה (%)
מודד את מספר האנשים הנמנים על כוח העבודה ביחס לבוגרים.
על פי הנתונים בתרשים 14: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הוא-  54.1% בשנת 2002.
 
שעור הקטינים מכלל האוכלוסיה – ברור מעצמו.

 

תרשים 13

תעסוקה ואבטלה שנת 2002

(1) אוכלוסיה – לא כולל תושבי שטחים ועובדים זרים
(2) בוגרים – אנשים מגיל 15 ומעלה
תרשים 14
שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה לאורך השנים
שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה לאורך השנים