טבלה 2 נותנת ביטוי לתרומתם של ענפי המשק לתמ”ג. נקדים ונאמר שהנתונים מבוססים על אומדנים שעורכים מומחי הל.מ.ס.

ראוי לחזור ולהדגיש שתרומת ענף כלשהו לתמ”ג אינה הפדיון של הענף שכן הפדיון נותן ביטוי לשווי הכספי שנובע ממכירת מוצרים (ושירותים) שבהם נכללים גם רכיבים מיובאים וכן רכיבים שיוצרו בענפים אחרים. בשנת 2002 עמד סה”כ התמ”ג על 491.5 מיליארד ש”ח.

הענפים שהניבו את התרומה הגדולה ביותר (באחוזים מעוגלים), כפי שמוצג בטבלה 2, הם:

 • מוסדות פיננסיים  ושירותים עסקיים – 18%
 • תעשיה – 17%
 • דיור – 13%
 • מסחר ותיקונים, הארחה – 9%
 • מנהל ציבורי (כולל ביטחון) – 9%
 • חינוך – 8%
 • תחבורה , אחסנה ותקשורת – 7%
 • בריאות רווחה וסעד – 6%

בנוסף, ישנם ענפים שתרומתם קטנה יחסית: חקלאות, חשמל ומים, בינוי ושירותים אישיים.

 

תעשייה

ענף התעשייה ממוין לשלוש תת-קבוצות בהתאם לרמת ההיי-טק (= טכנולוגיה עילית) הכלולה בהן, כפי שמוצג בטבלה 3.

 1. טכנולוגיה עילית כוללת בעיקר את תת הענפים: אלקטרוניקה, ציוד לבקרה ופיקוח, ציוד רפואי ומדעי.
 2. טכנולוגיה מעורבת כוללת בעיקר את תת הענפים: זיקוק נפט, כימיה, מכונות, כלי הובלה, כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה, מוצרי מתכת, ברזל ומינרלים אחרים, תכשיטים.
 3. טכנולוגיה מסורתית כוללת את שאר הענפים: מזון, משקאות, טבק, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר ודפוס, מוצרי עץ ורהיטים.

 

הייטק – תרומה כוללת לתמ”ג

תרומת תחום ההיי-טק לתמ”ג מקבלת ביטוי באמצעות מספר ענפים:

 1. תעשייה – כפי שכבר תיארנו לעיל.
 2. תקשורת – כולל: חברות תקשורת וטלפוניה (בזק וחברות הסלולריות).
 3. תוכנה, שירותי מחשוב, סטרטאפים. סעיפים אלו נכללים במסגרת שירותים עיסקיים.

טבלה #2: התפלגות התמ”ג לפי ענפים בשנים נבחרות
מיליארדי ש”ח, מחירי שנת 2002 ואחוזים
1995 2000 2002 ענף 
אחוזים מיליארדי ש״ח  אחוזים מליארדי ש״ח אחוזים מיליארדי ש״ח
100.0 404.6 100.0 500.0 100.0 491.5 סה״כ 
2 8.6 2 8.0 2 8.7 חלקאות
17 69.2 18 90.1 17 81.6 תעשיה (ראה טבלה 3)
2 7.4 2 8.5 2 10.1 חשמל ומים
7 30.1 5 27.0 5 23.2 בינוי
10 39.9 10 51.0 9 45.9 מסחר ותיקונים , מלאונאות ומסעדות
8 34.0 8 39.5 7 36.7 תחבורה, אחסנה ותקשורת 
16 63.7 19 93.6 18 89.3 מוסדות פיננסים ושירותים עסקיים
9 37.1 8 41.0 9 43.9 מינהל ציבורי (כולל ביטחון)
8 30.9 8 39.0 8 40.6 חינוך
6 22.3 6 28.0 6 29.9 שירותי בריאות רווחה וסעד
4 16.0 4 19.5 4 19.3 שירותים אישיים אחרים
11 45.4 11 54.6 13 62.3 דיור

שירותים עסקיים- כולל: מקצועות חופשיים, אבטחה וניקיון, שירותי תיווך וכד׳.
שירותים אישיים- כולל: שירותי דת, בילוי ופנאי, מספרות ומכוני יופי, מכבסות, מתנסים וארגונים קהילתיים.

טבלה #3: התפלגות התמ”ג של ענפי התעשיה לפי סוגי טכנולוגיה

מיליארדי ש”ח, מחירי 2002 ואחוזים

1995 2000 2002 
אחוז מהתמ״ג אחוז מהתעשייה מיליארדי ש״ח אחוז מהתמ״ג אחוז מהתעשייה מיליארדי ש״ח אחוז מהתמ״ג אחוז מהתעשייה מיליארדי ש״ח
14.1 100.0 69.2 18.3 100.0 90.1 16.6 100.0 81.6 סה״כ
2.7 19.0 13.1 6.2 34.0 30.6 5.8 35.0 28.6 טכנולוגיה עילית
7.0 50.0 34.6 7.7 42.0 37.8 6.6 40.0 32.6 טכנולוגיה מעורבת
4.4 31.0 21.5 4.4 24.0 21.6 4.2 25.0 20.4 טכנולוגיה מסורתית