הענף כולל 4 תת ענפים:

  1. ייצור מוצרי עץ, שעם וקש, לוחות פורניר, פנלים מעץ ונגרות בניין.
  2. ייצור נייר ומוצריהם
  3. הדפסה
  4. ייצור רהיטים

הענף נמנה על התעשיות המסורתיות, שהחל משלהי המאה ה-20 הלכו ודעכו בעקבות הורדת מיסים ומכסים שהביאו להחרפת התחרות, בעיקר מהמזרח הרחוק.
השחיקה בענף באה לידי ביטוי בחיסול מפעלים, ירידה במספר העובדים, משכורות נמוכות ורווחיות גבולית.
הענף תורם כיום כ- 0.6-0.7% לתמ״ג, לעומת כ- 2.5-3% בשנות ה-60 שך המאה הקודמת.
הענף ממשיך להצטמצם גם בשנים האחרונות.
חלק הענף בתמ״ג מצטמצם בשנים האחרונות גם כתוצאה מגידול בענפיי היי טק.

אינדיקטורים חשובים

הנתונים במחירים שוטפים למעט 2005 שנתוניה במחירי 2015

2005 2015 2016 2017 2018 2019
תמ״ג הענף מד׳ ש״ח 8.8 9.4 9.9 8.8 8.8 8.5
חלקו בתמ״ג % 1.3 0.8 0.80 0.69 0.66 0.6
מכירות מד׳ ש״ח 25 22 23 20.5 20.7 19.3
יצוא מד׳ ש״ח 5-10% כ- 5-10% כ- 5-10% כ- 5-10% כ- 5-10% כ- 5-10%
מועסקים אלפים 45 34 35 37 32 32
שכר חודשי ממוצע אלפים 8-9 9-10 9.5-10 9.5-10.5 10-11 10-11
תמ״ג המשק   660 1,166 1,224 1,269 1,330 1,406

Error: Contact form not found.