הענף כולל את תת הענפים

  1. גידולים צמחיים
  2. ייעור
  3. גידול בעלי חיים
  4. דייג וחקלאות ים

ענף החקלאות נמצא בשחיקה מתמדת מאז קום המדינה.
ענפים רבים נכחדו בשל חוסר כדאיות מחד, ובשל הביקוש לקרקעות לבניה מאידך.
חוסר הכדאיות התבטא בענפים שדורשים כמות מים גדולה, לצד שטחי קרקע נרחבים, כדוגמת ענף הכותנה.
בשנות ה-50 של המאה הקודמת, לאחר קום המדינה, הענף היווה כ- 10% מהתמ״ג של המדינה. כיום הוא נושק ל-1% (1.27)

מנגד, הפריון בענף עלה בצורה משמעותית במהלך השנים, יותר ממרבית ענפי המשק. השיפור נובע מקידום טכנולוגי והתייעלות בשימוש בגורמי הייצור.
בתת ענפים רבים, ישראל נחשבת כמובילה עולמית. כיום הענף נמצא בסטגנציה.

אינדיקטורים חשובים

2005 2015 2016 2017 2018 2019
תמ״ג הענף מד׳ ש״ח 14 14.8 14.8 15 15
חלקו בתמ״ג % 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
מכירות מד׳ ש״ח 30 30 30 31 31
יצוא מד׳ ש״ח
מועסקים אלפים 48 48 48 47.5 48
שכר חודשי ממוצע אלפים 6-7 6-7 7-7.5 7-7.5 7-7.5
תמ״ג המשק מד׳ ש״ח  660 1,166 1,224 1,269 1,330 1,406

Error: Contact form not found.