תיאור החברה

תאגיד הווארד יוז מחזיק, מנהל ומפתח נדל”ן מסחרי ומגורים  ברחבי ארצות הברית

הבחרה בונה , מפתחת , רוכשת ומנהלת את הנכסים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

2022 Q1-Q3
מכירות 1
רווח נקי 0.1
רווח למניה 2.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 18-20
הון למאזן ב% 37
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 4
שווי שוק 3
סה״כ נכסים 10
מניות אוצר

 

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

יו”ר: דויד אורלי (David R. O'Reilly)

נתונים מ- Q3: 

ההכנסות הסתכמו ב-0.5 מיליארדי $, הרווח ב-0.1 מיליארדי $ והרווח למנייה ב-2.2 $. דהיינו גידול של פי 3 במכירות, גידול של פי 50 ברווח הנקי וגידול של פי 30 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.