תיאור החברה

השקעות בנדל”ן : חברת מימון ליזמי נדל”ן אשר נותנת גם כסף וגם ליווי בפרויקט.

אזורים:

ארה”ב – הנתח העיקרי בקליפורניה , ניו יורק , פלורידה אך משקיעים בכל המדינה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

2022 Q1 – Q3
מכירות 1
רווח נקי 2
רווח למניה 6.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 2-4
הון למאזן ב% 13
תשואת דיוידנד ב% 19 – 21
הון עצמי 11
שווי שוק 9
סה״כ נכסים 85
מניות אוצר

 

גרף מניה 5 שנים:


 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

יו”ר ומנכ”ל: דויד פינקלשטין (David L. Finkelstein)

נתונים מ- Q3: 

המכירות הסתכמו ב-0.5 מיליארדי $, הרווח ב-0.3 מיליארדי $ והרווח למניה ב-0.7 $. דהיינו גידול של 64% במכירות, מעבר מרווח להפסד ברווח הנקי ומעבר מרווח להפסד ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.