חישוב נקודת החיתוך של ציר ה- x

הקו חוצה את ציר ה-x כאשר 0=y.
לדוגמה, הקו שנוסחתו `y=-3x-6`, חוצה את ציר ה-x כאשר `(-3x-6=0)` .
נפתור את המשוואה ונקבל  2-=x.

 

חישוב נקודת החיתוך של 2 קווים

לדוגמה, נתייחס לקו (1): `y=-x-6`    ולקו (2): `y=x-2` .
בנקודת החיתוך שלהם ערך ה-x בשניהם שווה וגם ערך ה-y.
היות וערך ה- y שווה בשניהם, מתקיים השיוויון:  `(x-2)=(-x+6)` .
נפתור את המשוואה ונקבל  x=4.
ואז, כאשר x=4  ←   y=2.  כלומר נקודת החיתוך היא בנקודת הציון (4,2).

קו שיוצא מראשית הצירים ושיפועו 1

המשמעות של שיפוע 1 היא שתוספת של 1 יחידה x מוסיפה 1 יחידה y.
בתרחיש זה תמיד ערך ה-x שווה לערך ה-y והזווית בין קו הפונקציה לציר ה-x שווה ל- 450.

קו שיוצא מראשית הצירים ושיפועו 1

 

קו אופקי

הקו `y=0*x+b` הוא קו אופקי שכן השיפוע שלו הוא 0.           

 

 קו אופקי          

מאפייני הקו

  1. הוא חותך את ציר ה- y בערך b.
  2. הוא מקביל לציר ה- x.
    המשמעות: בכל ערך של x התוצאה תהיה b.

 

קווים מקבילים

אלו קווים בעלי אותו שיפוע (אותו פרמטר a בשניהם). קווים מקבילים אינם נפגשים לעולם.

קווים מקבילים