ראשיתה של תעשיית התרופות בשנות ה-20 של המאה ב-20, עם בואם ארצה של רופאים ורוקחים מארצות המערב, בעיקר מגרמניה.
לקוחותיה הראשונים היו בעיקר קופות החולים ובתי המרקחת הפרטיים, שבאותה תקופה רקחו תרופות בעצמם. מוצריה היו בעיקר תרופות גנריות פשוטות.

ברבות השנים, התעשיה צמחה והתפתחה, בוצעו מיזוגים רבים, בעיקר לתוך חברת טבע.
החל משלהי שנות ה-20 טבע החלה גם לרכוש מפעלים בחו״ל, בעיקר בארה״ב, והפכה לאחת החברות הגדולות בתחום הגנרי שם.
כמעט 50% מהמרשמים של תרופות רבות יסופקו ממפעליה.
לצד התרופות הגנריות, טבע אף הצליחה, בעזרת מכון וייצמן, לפתח תרופה אתית (קופקסון) שיוצרה בישראל ומרבית מכירותיה הופנו לייצוא.

כיום, הענף מסווג עפ״י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקטגוריית ״טכנולוגיה עילית״ שמאופיינת במרכיב גבוה של בעלי תארים מכלל העובדים, תפוקה גבוהה, ייצוא משמעותי ןמשכורות גבוהות.

בשנים האחרונות, פג הפטנט של תרופת הקופקסון ונרשמה ירידה במכירות והיצוא של הענף.

בשיאו תרם הענף כ- 0.9% לתמ״ג (2015) וירד ב- 2019 ל- 0.6%.

החברות הגדולות בענף

  • טבע
  • כצט
  • תרו
  • דקסל פארמה
  • אוניפארם
  • ד״ר פישר
  • קמהדע

אינדיקטורים חשובים

2005 2015 2016 2017 2018 2019
תמ״ג הענף מד׳ ש״ח 11.1 11.1 10.8 9.3 9.2
חלקו בתמ״ג % 0.9 0.9 0.85 0.7 0.65
מכירות מד׳ ש״ח 33 29.5 25 22 22
יצוא מד׳ ש״ח 80-90 80-90 70-80 70-80 70-80
מועסקים אלפים 13.0 13.5 13.2 11.5 11.4
שכר חודשי ממוצע אלפים 18-19 18-19 19-20 19-20 19-20
תמ״ג המשק מד׳ ש״ח  660 1,166 1,224 1,269 1,330 1,406

Error: Contact form not found.