הגדרות

מצב בו המחירים במדינה כלשהי נמצאים במגמת עלייה נקרא: אינפלציה.

מצב בו המחירים במדינה נמצאים במגמת ירידה נקרא: דפלציה.

ההסברים בהמשך יתייחסו בעיקר למצב של אינפלציה, שכן מצבי דפלציה הם מאוד נדירים מחד,  וההקבלה בין אינפלציה לדפלציה מובנת מעצמה.  

 

איתור מגמת המחירים (אינפלציה או דפלציה) באמצעות “סל מוצרים” קבוע

את מגמת המחירים במדינה מודדים באמצעות “סל מוצרים”.

סל המוצרים (בקיצור: הסל) משקף את כל המוצרים שקונה משפחת שכירים עירונית ממוצעת במשך חודש ימים.

להלן דוגמא חלקית של “סל מוצרים” (לא אמיתי):

לחם 50 ככרות
חלב 30 שקיות
גבינה 30 גביעים
חשמל 100 קילווואט
מים 60 קוב

מחיר הסל

המחיר שאנו נדרשים לשלם עבור רכישת כל המצרכים בסל נקרא מחיר הסל.

 

מעקב אחר מחיר הסל

אם לדוגמא בחודש ינואר 2000 מחיר הסל עמד על 4,000 ש”ח וחודש אח”כ, בפברואר, מחירו עלה ל- 4,080 ש”ח, הרי מחיר הסל התייקר ב- 2% (מינואר לפברואר).
אם מחיר הסל בחודש מרץ עלה ל- 4,100 ש”ח, אזי מחיר הסל התייקר בעוד כ- %½ (במהלך חודש פברואר).
בד”כ המצרכים בסל אינם מתייקרים באותה מידה: יתכן­ חודש שבו מחיר הלחם הוזל ב- 5%, מחיר החלב התייקר ב- 10% ומחיר החשמל נשאר ללא שינוי.
אנו מודדים את סה”כ מחיר הסל כחבילה אחת.