כללי

כדי לעקוב אחר נתוני התעסוקה והאבטלה במדינה מקובל למיין את תושבי המדינה ל- 2 קבוצות:

  • בוגרים (מגיל 15 ומעלה)
  • וקטינים (מתחת לגיל 15) 

כפי שמוצג בתרשים 10.1.

 

את קבוצת הבוגרים ממיינים לשתי תת-קבוצות:

1. בוגרים המשתייכים לכוח העבודה.

אלו כוללים שתי קבוצות משנה:

1.1  מועסקים

1.2  בלתי מועסקים

(שנקראים: “מובטלים”)

2. בוגרים שאינם מחפשים עבודה.

לקבוצה זו משתייכים בוגרים שאינם מחפשים עבודה.

אלו כוללים בעיקר: פנסיונרים שאינם מעוניינים לעבוד, חיילים בשרות חובה,סטודנטים, תלמידי ישיבה, כאלה שהתייאשו ממציאת עבודה, ועוד.

הערה לדיוק :

בספרות המקצועית מקובל להשתמש במונחים הבאים במקום המונחים שבהם השתמשנו, כדלקמן:

במקום במונח בוגרים משתמשים במונח האוכלוסיה בגיל העבודה.

  1. במקום במונח קטינים משתמשים במונח האוכלוסיה שאינה בגיל העבודה.
  2. במקום במונח משתייכים לכח העבודה משתמשים במונח משתייכים לכח העבודה האזרחי וזאת במטרה שלא לכלול את אנשי הצבא בכח העבודה.           

מובטלים

לקבוצה זו משתייכים אנשים המחפשים תעסוקה באופן פעיל, אך למרבה הצער אינם מוצאים.

 

שיעור האבטלה

אחוז המובטלים מתוך כלל המשתייכים לכוח העבודה.