בתרשים 10.2 נקובים מספר התושבים בישראל הכלולים בכל קבוצה ותת קבוצה. מעודכנים לשנת 2002 (מעוגלים). כל נתון נוקב במספר התושבים באלפים (צריך להוסיף 3 אפסים לכל נתון).
למשל: 2,300 פירושם 2.3 מיליון (2,300,000) תושבים, ו- 300 פירושם 300,000 תושבים.

היחסים החשובים (מוצגים ב- %)

 1. שיעור האבטלה שיעור האבטלה הוא נתון המציג איזה % מכלל התושבים המשתייכים לכוח העבודה הם מחפשי עבודה (מובטלים).
  על פי הנתונים בתרשים 10.2: שיעור האבטלה בישראל ב- 2002 היה 10.3% (הסבר: 262 אלף מובטלים מתוך 2,547 אלף המשתייכים לכוח העבודה).
 2. שיעור ההשתייכות לכוח העבודה מודד את מספר האנשים המשתייכים לכוח העבודה מכלל הבוגרים. 
  על פי הנתונים בתרשים 10.2: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל ב- 2002 היה 54.1%.
 3. שיעור הקטינים מכלל האוכלוסייה ברור מעצמו. 
  על פי הנתונים בתרשים 10.2: שיעור הקטינים מכלל האוכלוסייה בישראל ב- 2002 
  היה 28.4%.

 

אפיון המובטלים

ניתן למיין את המובטלים ל- 4 קבוצות בהתאם לסיבה שבגינה הם מובטלים:

 1. אבטלה חיכוכית
 2. אבטלה מבנית
 3. אבטלה מחזורית
 4. אבטלה טבעית

 

אבטלה חיכוכית

המובטלים בקבוצה זו הם עובדים שפרשו או פוטרו ממקום עבודה א' ומחפשים מקום עבודה ב',  וכן צעירים המחפשים עבודה בפעם הראשונה. משך האבטלה בקבוצה זו הוא קצר יחסית (בדרך כלל).

 

אבטלה מבנית

המובטלים בקבוצה זו פוטרו מענף ספציפי כלשהו, כשהסיבה לפיטורין היא אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 • ירידה בביקוש למוצרי הענף
 • שיפורים טכנולוגיים שחוסכים עובדים באותו ענף
 • העדפת עובדים זרים באותו ענף

משך האבטלה בקבוצה זו אינו קצר. בדרך כלל המובטלים צריכים לעבור הסבה מקצועית לענף אחר.

 

אבטלה מחזורית

המובטלים בקבוצה זו פוטרו בעקבות שפל כלכלי (מיתון) ברמה ארצית או עולמית. משך האבטלה בקבוצה זו ארוך יחסית. האבטלה תצטמצם רק בעקבות יציאה מהשפל.

 

אבטלה טבעית

בדרך כלל בכל מצב כלכלי, לרבות בתקופות של צמיחה כלכלית מואצת, נרשמת במדינה אבטלה שמקורה באבטלה חיכוכית ואבטלה מבנית. לאבטלה הנובעת מ- 2 הסיבות הנ”ל קוראים “אבטלה טבעית”, ושיעורה נע במרבית המדינות ולאורך מרבית השנים, בגבולות שבין 4%-6%. האבטלה הטבעית אינה נתון שאפשר למדוד במדויק. היא תמיד הערכה על בסיס מדגמים. כאשר שיעור האבטלה גבוה מהאבטלה הטבעית אנו מייחסים את ההפרש למיתון או האטה כלכלית.