בתרשים 11.13 מוצגת עקומת התמורה של מדינה.

  • במצב אידיאלי המשק נמצא בנקודה כלשהי על גבי עקומת התמורה (נקודה B)
  • במצב דפלציוני המשק נמצא בנקודה כלשהי מתחת לעקומת התמורה (נקודה A).
  • במצב אינפלציוני המשק נמצא לכאורה בנקודה כלשהי מעל לעקומת התמורה (נקודה C) – שזה כמובן מצב בלתי אפשרי.

 

בתרחיש זה הנקודה C מציגה מצב בו הביקוש המצרפי גדול מהתמ”ג (YF).
במצב זה תחל עליית מחירים שתיעצר רק כאשר הכמויות המבוקשות ישתוו לכמויות שהמשק יכול לייצר.
דהיינו : המשק יתייצב על נקודה כלשהי על עקומת התמורה.