שאלה 9

נתון כי איגרת חוב (אג”ח) בעלת ערך נקוב בסך 30,000 ש”ח נושאת ריבית בשיעור 8% המשולמת בסוף כל שנה למשך 10 שנים והפדיון הסופי של הקרן הוא בתום 10 שנים.

בהנחה כי שיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיעים הינו 10%, מהו מחיר איגרת החוב?

א'.  לא ניתן לחשב מכיוון שחסרים נתונים.
ב'.   30,000 ש”ח.
ג'.    46,169 ש”ח.
ד'.   29,319 ש”ח.
ה'.  26,313 ש”ח.

 

תשובה

תנאי האג”ח: ע.נ: 30,000 ש”ח,  ז”פ: 10 שנים,  קופונים: 1 * 8%.

תנאי השוק: YTM: 10%. 

טבלת התזרים

מועדים

סכומים

0

0

1

2,400 ש”ח

2

2,400  ש”ח

`ZZ`  ….

…. `ZZ`

10

32,400 ש”ח

 

חישוב בעזרת מחשבון

I.  מצב המחשבון CMPD
II. סדר הפעולות.

 

סימולים ומקשים

הקלדה

1.

PMT

2400

2.

FV

30000

3.

n

10

4.

i

10%

5.

PV + SOLVE

 

התוצאה:  PV = 26,313 ש”ח

 

שאלה 17

בהקשר של תורת תיקי ההשקעות, עיקרון ההפרדה גורס כי:

 1. יש להפריד בין השקעה באג”ח ממשלתיות ואג”ח קונצרניות.
 2. יש להפריד בין השקעה הנבחנת בהתאם לשיעור תשואה פנימי ובין השקעה הנבחנת בהתאם לערך נוכחי נקי. לכן, תהליך ההשקעה מתבצע בשני שלבים נפרדים: 
  שלב 1) קביעת שיעור תשואה אופטימלי של כלל הנכסים.
  שלב 2) כל משקיע יחליט על אחוזי ההשקעה בהתאם לעיקרון הערך הנוכחי הנקי.
 3. התיקים האופטימלים (התיקים היעילים) של נכסים מסוכנים (קו CML) אינו תלוי בהעדפות הסיכון של המשקיע ולכן הוא אחיד לכל המשקיעים. תהליך ההשקעה מתבצע ב- 2 שלבים נפרדים: שלב 1) מציאת קו CML. שלב 2) כל משקיע יחליט על ההרכב הפנימי של התיק היעיל (אחוזי ההשקעה בתיק הנכסים המסוכנים ואחוז ההשקעה בנכס חסר הסיכון).
 4. אין להפריד בין השקעה הנבחנת בהתאם לשיעור תשואה פנימי ובין השקעה הנבחנת בהתאם לערך נוכחי נקי.

 

הפתרון

תשובה 3

רקע

עקרון ההפרדה מתייחס לתיק יעיל, שכידוע מכיל 2 מרכיבים: סל השוק (m)+ נכס חסר סיכון (rf).
ההפרדה מתבצעת בין:

1) עצם ההשקעה בתיק יעיל, שהוא המועדף בכל רמת סיכון.
לבין:
2) בחירת המשקל של כל מרכיב בתיק, שעל פיו נקבעת רמת הסיכון של התיק היעיל.

 

שאלה 19

להלן נתונה סדרת תצפיות על תשואת תיק השוק:

זמן (תקופות)

1

2

3

4

5

6

7

8

תשואה תיק השוק

8%

8%

14%

10%

14%

12%

16%

10%

 

מהי תוחלת תשואת תיק השוק?

א'.  11.5%.
ב'.   7.0%.
ג'.    9.7%.
ד'.   10.5%.
ה'.  אף תשובה לא נכונה.  

 

תשובה

 1. תוחלת תשואת תיק השוק אינה ידועה.
 2. ממוצע התשואה של תיק השוק ב- 8 התקופות, אמור לשמש אומדן לתוחלת שלו. 
  הממוצע המתקבל הוא 11.5%.