שאלה 9

חברת X חילקה אתמול דיבידנד בגובה 5$ למניה. ב- 7 השנים הבאות הרווחים יגדלו בקצב של 10% לשנה. לאחר מכן יתייצב הגידול ל- 8% לשנה לנצח.

בהנחה שהחברה מחלקת את כל הרווחים כדיבידנד, מהו מחיר המניה, אם מחיר ההון הוא 13%?

א'.  $28.1.
ב'.   $66.5.
ג'.    $110.3.
ד'.   $120.9.
ה'.  כל התשובות שגויות.

תשובה

הצגה גרפית של 4 מהלכי הפתרוןמהלך 1          

חישוב NPV של תזרימי הדיבידנד בתקופה 1 (7 השנים הראשונות).
NPV מתייחס לזמן 0.

התזרים מוצג בטבלת התזרים של תקופה 1.
מועד 0 מתייחס לרגע שלאחר תשלום הדיבידנד האחרון.

טבלת התזרים של תקופה 1

מועדים

סכומים

פירוט החישוב

0

 

1

5.5 ש”ח

$5*(1.1)1 = 

2

6.05  ש”ח

$5*(1.1)2 = 

3

6.655 ש”ח

$5*(1.1)3 = 

4

7.320 ש”ח

$5*(1.1)4 = 

5

8.052 ש”ח

$5*(1.1)5 = 

6

8.857 ש”ח

$5*(1.1)6 = 

7

9.743 ש”ח

$5*(1.1)7 = 

 

חישוב בעזרת מחשבון

I. מצב המחשבון Cash + d.editor

II. סדר הפעולות

 

סימולים ומקשים

הקלדה

1.

i%

13

2.

(מועד 0)  1

0

3.

(” 1)        2

5.5

4.

(” 2)        3

6.05

5.

(” 3)       4

6.655

6.

(” 4)       5

7.320

7.

(” 5)        6

8.052

8.

(” 6)       7

8.857

9.

(” 7)       8

9.743

10.

ESC

 

11.

NPV + SOLVE

 

התוצאה:

NPV = 

31.472

התוצאה: NPV = 31.472     

 

מהלך 2

חישוב NPV של תזרימי הדיבידנד בתקופה 2 (מסוף השנה השמינית ולנצח). ה- NPV מתייחס לתחילת התקופה השניה.

הנוסחה הרלוונטית לחישוב NPV של תזרימי דיבידנד שצומחים ב- g% לשנה ולנצח היא:  `(D_0*(1+g))/(K_e-g)`.

כאשר: D0 מסמל את תשלום הדיבידנד האחרון (שלפני תקופת חישוב ה- NPV) ו- Ke מסמל את מחיר ההון.

בנתוני השאלה:

`D_0=5*(1*1)^7` (התשלום בסוף השנה השביעית. התקופה השנייה מתחילה בשנה השמינית.
(g) = 0.08 (8%).
(Ke) = 0.13 (13%).

והתוצאה:$210.4

 

מהלך 3

חישוב NPV של תקופה 2 לזמן 0.
והתוצאה: 89.458  `[($210.4)/(1.13)^7=]`

 

מהלך 4

סיכום NPV בזמן 0 של 2 התקופות.
והתוצאה: 120.93 ( = 89.458 + 31.472).
תשובה ד'.

 

שאלה 13

נתונה איגרת חוב בעלת ערך נקוב של 100 ש”ח וריבית שנתית נקובה בשיעור של 10% למשך 4 שנים (משולמת כל סוף תקופה).

אם שיעור התשואה לפדיון של איגרת החוב הינו 20% מהו מחיר האיגרת?

א'.  112.68 ש”ח.
ב'.  120.00 ש”ח.
ג'.  50.90 ש”ח.
ד'.  84.35 ש”ח.
ה'.  74.11 ש”ח.

 

תשובה

מלא את הנתונים החסרים וחשב

נתוני האג”ח: ע.נ: 100 ש”ח,  ז”פ  ______ שנים,  קופונים 1 * %_______

נתוני השוק: מחיר ההון: 20%.

 

טבלת התזרים (מלא בעצמך)

מועדים

סכומים

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

חשב בעזרת מחשבון את NPV של התזרים.

I. מצב המחשבון  ____?____

II. סדר הפעולות – מלא בעצמך

 

 

סימולים ומקשים

הקלדה

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

NPV + SOLVE

 

 

התוצאה: NPV =

___?____

 

שאלה 17

בנק מציע הלוואה בסך 5 מיליון ש”ח בתשלומים שנתיים שווים של קרן וריבית. הריבית על החוב לשנה הינה 5.4% והתקופה לפירעון החוב הינה 10 שנים.

מהו התשלום התקופתי?

א'.  660,161 ש”ח.
ב'.   500,000 ש”ח.
ג'.    270,000 ש”ח.
ד'.   680,000 ש”ח.
ה'.  לא ניתן לדעת, כיוון שאין מספיק נתונים.

 

תשובה

פתרון

תחילה נכין את טבלת התזרים.

 

מקרא
PMT – תשלום (קיצור של Payment)

טבלת התזרים

מועדים

סכומים

הערות ופרשנות

0

5,000,000$

קבלת ההלוואה

1

PMT
(סכום לא ידוע)

סכום ההחזר השנתי אינו ידוע
(הסימן מינוס מבטא החזר)

2

 

 

….

 

 

10

PMT-

 

 

חישוב בעזרת מחשבון

I. מצב המחשבון CMPD

II. סדר הפעולות

 

סימולים ומקשים

הקלדה

1.

n

10

2.

i

5.4%

3.

PV

5,000,000

4.

PMT + SOLVE

 

התוצאה PMT  =

660,160.77-