שאלה 1

נתונים 4 פרויקטים:

 

0

1

2

3

פרויקט 1

10-

4

2

10

פרויקט 2

15-

5

5

5

פרויקט 3

10-

10

1

1

פרויקט 4

12-

4

4

5

התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים היא 10%.

באיזה פרויקט נבחר?

 

תשובה

נחשב את ה- NPV של כל פרוייקט ונבחר בגבוה שביניהם.

 

חישוב בעזרת מחשבון

I. מצב המחשבון: Cash ו- d.editor
II. הקלדת הנתונים:

 

 

פרוייקט 1

פרוייקט 2

פרוייקט 3

פרוייקט 4

 

סימולים ומקשים

הקלדה

הקלדה

הקלדה

הקלדה

1

%i

10

10

10

10

2

1

10-

15-

10-

12-

3

2

4

5

10

4

4

3

2

5

1

4

5

4

10

5

1

5

6

ESC

 

 

 

 

7

NPV + SOLVE

 

 

 

 

 

התוצאה NPV    =

2.8

2.56-

0.66

1.3-

הפרוייקט הנבחר – פרוייקט 1

 

שאלה 2

ב- 1.1.09 מר כהן לווה מהבנק 100,000 ש”ח לשנתיים.
בסוף כל שנה ישלם מר כהן 10% ריבית על ההלוואה.
בעת לקיחת ההלוואה שילם מר כהן 5,000 ש”ח בגין הוצאות עריכת מסמך ודמי טיפול בהלוואה.

מהי הריבית האמיתית (האפקטיבית) הכרוכה בהלוואה?

 

תשובה

רקע

אנו למעשה צריכים למצוא את שיעור ה- IRR של התזרים.
הנוסחה הרלוונטית    `0=sum_(t=0)^n(A_t)/(1+i)^t`

מועדים סכומים
0 95,000
1 10,000-
2 110,000-

 

חישוב בעזרת מחשבון

I. מצב המחשבון  CMPD
II. סדר הפעילות

 

הסימול

הקלדה

1.

n

2

2.

PMT

10,000-

3.

FV

100,000-

4.

PV

95,000

5.

i

SOLVE

התוצאה     irr =

12.997%

שימו לב: על אף שהריבית על ההלוואה היא 10%, בגלל הוצאות הטיפול בהלוואה, הריבית שנלקחת על ידי הבנק בפועל היא 12.99%.