בפרק 2 למדנו שניתן למיין את פונקציות הייצור לפי התשואה לגודל שהן מניבות.

כפי שהסברנו, ישנם 3 סוגים של תשואה לגודל:

  1. תשואה עולה לגודל (תע”ל).
  2. תשואה יורדת לגודל (תי”ל).
  3. תשואה קבועה לגודל (תק”ל).

נבחן בהמשך את הקשר שקיים בין פונקציית הייצור לעלות שולית שנגזרת ממנה בכל סוג של תשואה לגודל.

להזכירכם בפרק 2 הסברנו כיצד ניתן לקבל מכל פונקציית ייצור את העלות כפונקציה של התפוקה, `TC(x)` , וממנה את ` MC(x)`

(`MC` היא הנגזרת של `TC` )

תשואה עולה לגודל (תע”ל)

בתע”ל, גידול של, לדוגמא, 1% בהרכב הסל (כלומר, גידול של 1% בכל אחד מגורמי הייצור שבסל) גורם ל:

  1. גידול של 1% בעלות הסל.
  2. גידול של יותר מ- 1% בתפוקה, למשל גידול של 2%.

סימולים

  • `delTC` התוספת לעלות הסל ב- ש”ח.
  • `delX` התוספת לתפוקה ביחידות.
  • `(delTC)/(delX)` היחס מייצג את העלות השולית של היחידות שהתווספו, בממוצע. 

עלות שולית

כאשר אחוז השינוי בהרכב הסל הוא מיקרוסקופי, היחס `(delTC)/(delX)` מייצג את ההגדרה של העלות השולית.