הדוגמא מתבססת על נתוני דוגמא 1 מלבד העובדה שהמחיר הבינ”ל עלה מ- 30  ל- 70  ש”ח.
פתרון
פונקציית הרווח היא:

`Pi = Q_D(100-Q_D) +Q_I*70-(Q_D +Q_I)^2`
(כמו בדוגמא 1 רק שעבור המחיר הבינ”ל הצבנו 70 במקום 30).
נפשט את הפונקציה ונקבל:

`Pi=100q_d-2(Q_D)^2 +70Q_I-(Q_I)^2 -1Q_DQ_I`

נגזור לפי `Q_D`  ונשווה ל- 0. התוצאה:  `100-4Q_D-2Q_I=0`

נגזור לפי` Q_I` ונשווה ל- 0. התוצאה: `70-2Q_I-2Q_D=0`

מפתרון המשוואות מתקבל:
`15 = Q_D` יח'

`P_D` = 85 ש”ח 

`Q_I` = 20 יח'

`P_I` = 70 ש”ח

רווח המונופול: 1,450 ש”ח  `[15*85+20*70-35^2]`

מסקנות
המונופול ימכור 15 יח' בשוק המקומי במחיר של 85 ש”ח, וייצא 20 יח' לשוק הבינ”ל במחיר שווה ערך ל- 70 ש”ח.