דוגמא 1

נתוני הדוגמא
פונקציית העלות של המונופול `TC = Q^(2) + 100 `
פונקציית הביקוש בשוק `P = 120 – Q`
המחיר המקסימלי ₪85` P_(MAX) = `  
פונקציית הפדיון ` TR= (120 – Q)*Q = 120Q -Q^(2`

פתרון (בליווי תרשים 24)

1. תמונת המצב ללא התערבות ממשלתית
כמות הייצור 30 יחידות `[ ((MR),(120-2Q)) = ((MC),(2Q))]`
המחיר ₪90 `[120-Q=]`
רווחי המונופול ₪1,700 `[90*30-(30^(2)+100)=]`


2. תמונת המצב בשוק תחרותי
כומת הייצור 40 יחידות ` ((P),(120-Q)) = ((MC),(2Q))`
המחיר ₪80 `[120-Q=]`
רווח היצרנים ₪1,500 `[80*40-(40^(2)+100)=]`

3. תמונת מצב כאשר =`P_(MAX)=80` ` `  (תרחיש ב׳)  `P_(c)<P_(max)<P_(m)` `

כמות הייצור 35 יחידות          פונקציית הביקוש `P = 120-Q-> Q=120-P`
`[120-80=Q]`
המחיר ₪85 נתון
רווחי המונופול ₪1,650 `[80*40 -(40^(2)+100) =]`

הרווח אינו שלילי ולפיכך המונופול ייצר.

4. תמונת המצב כאשר `P_(MAX)=80 `(תרחיש ג׳)    `P_(MAX)=P_(c)`
כמות הייצור 40 יחידות פונקציית הביקוש
`[120-80=Q]`
המחיר ₪80 נתון
רווחי המונופול ₪1,500 `[80*40 -(40^(2)+100)=]`

ניתן לראות כי במקרה שמחיר המקסימום שווה בגודלו למחיר התחרותי, מצב השוק יהיה זהה לזה של תחרות חופשית (כמובן, רק במידה שליצרנים קיים רווח אי-שלילי).