נבחן 2 דוגמאות.
בכל דוגמא נשווה את הרווח המתקבל ממכירה ל- 2 שווקים, לרווח המתקבל ממכירה רק לשוק אחד שהוא השוק היותר עשיר.
השוק היותר עשיר הוא זה שעקומת הביקוש שלו מתחילה ממחיר יותר גבוה.

דוגמא 4 – מונופול שיכול להפלות

דוגמא 4 מתבססת על נתוני דוגמא 1 
פונקציית הייצור `TC_(Q) =Q^2 +5` 
פונקציית הביקוש בשוק א'  `P_1 = 100 – Q_1` 
פונקציית הביקוש בשוק ב' `P_2 = 80 – Q_2`

השוק העשיר הוא שוק א' שהמחיר בו מתחיל מ- 100 ש”ח (לעומת 80 ש”ח בשוק ב').

חישוב הרווח ממכירה לשוק העשיר בלבד

המונופול ימכור עד לכמות שבה `MC = MR`, כלומר, ` ((MC),(2Q)) = ((MR),(100-2Q))` ,
והתוצאה: `Q = 25`

`P = 100- Q = 75 `
רווח המונופול: 1,245 ש”ח `[25*75 – (25^2 + 5) =]`

בדוגמא 1 המונופול מוכר כשהוא מפלה בין 2 השווקים והרווחים מסתכמים ב- 1,395 ש”ח.
מסקנה: למונופול כדאי למכור בשני השווקים.

דוגמא 5– מונופול שאינו יכול להפלות

תנאי בדוגמא
פונקציית העלות `TC =(Q)^2/(2)+ 100`
פונקציית הביקוש בשוק א׳ `Q_1 = 80-P`
פונקציית הביקוש בשוק ב׳ `Q_2 = 50-P`

פתרון

 1. פונקציית הרווח:
  `Pi =(80-P)P +(50-P) -[[(80-P)+(50-P)]^2/(2)+100] `
  נפשט ונקבל: `Pi = 390P-4P^2 -8550`
 2. נגזור ונשווה ל- 0. 
  תוצאה
  ` P` ₪48.75
  `Q_1` 31.25 יח׳ `(80-P=)`
  `Q_2` 1.25 יח׳ `(50-P=)`
  רווח המונופול ₪956.25 `[48.75 *(31.25 +1.25) -((325^2)/(2) +100)= ]`
 3.  נחשב את הרווח ממכירה לשוק העשיר (שוק א׳) בלבד 
  רווח ממכירה לשוק א׳ בלבד
  כמות ייצור `Q_1` 26.67 יח׳ `[ Q_1= (80-2Q_1) ]`
  המחיר   `P` ₪53.33 `[80-Q_1]`
  הרווח ₪966.67 `[53.33 * 26.67 – ((26.67^2)/(2) +100)=]`

מסקנה: הרווח שמתקבל משוק א' בלבד גדול מהרווח שמתקבל ב- 2 השווקים, ולכן המונופול יעדיף למכור בשוק א' בלבד.