הממשלה יכולה להטיל על המונופול מס גלובלי בסכום הסובסידיה, או בכל סכום אחר, וכך תחזיר לעצמה את סכום הסובסידיה, או כל סכום אחר שתקבע.

התייחסות לסובסידיה ולמס גלובלי

נתייחס לנתוני דוגמא 3 בתוספת מס גלובלי בסך ₪1,600. הסובסידיה ליחידה היא בגובה ₪40.
הסובסידיה ליחידה והמס הגלובלי מקבלים ביטוי בפונקציית `TC` כדלקמן:

    מס 
  גלובלי        סובסידיה

 ` TC = Q^(2) + 100 -40QC+1600 `

כשנגזור את  נקבל:  `MC = 2Q -40`

לאחר הגזירה, המס הגלובלי נעלם, ואילו סכום הסובסידיה ליחידה נשאר. כתוצאה מכך הסובסידיה משפיעה על החלטת המונופול כמה לייצר, ואילו המס הגלובלי לא משפיע. 

המס הגלובלי הוא למעשה הוצאה קבועה ולפיכך אינו נכלל בהוצאה השולית. 

המס הגלובלי משפיע על הרווח הכולל של המונופול, ועל ההחלטה של המונופול אם בכלל לייצר. אם המס יגרום לו הפסד, המונופול יפסיק את הייצור מיד.