בפרק זה נעסוק במונופול הפועל בשוק אשר בו קיים סחר בינלאומי (יבוא/יצוא).
אנו נניח שהמונופול מוכר בשוק המקומי ויכול גם לייצא, אם זה כדאי לו מבחינה כלכלית.

באשר ליבוא נבחן מספר תרחישים.

תרחיש 1 – אין יבוא והמונופול יכול להפלות בין השוק המקומי והיצוא.
תרחיש 2 – אין יבוא והממשלה אוסרת על המונופול להפלות.
תרחיש 3 – הצרכנים בשוק המקומי יכולים לייבא ישירות.
תרחיש 4 – הצרכנים בשוק המקומי אינם יכולים לייבא אך המונופול יכול לייבא וגם להפלות.

הנחות נוספות

  1. בשוק הבינ”ל למוצר יש מחיר קבוע וידוע, שנכנה אותו: המחיר הבינלאומי.
  2. גם היצוא וגם היבוא נעשים במחיר הבינ”ל.

התייחסות ל-2 שווקים

בפרק זה נעסוק בשני שווקים.

  1. השוק המקומי.
  2. השוק הבינ”ל.

השוק הבינ”ל מבחינתנו הוא שוק הומוגני אחד.

סימולים

`D` – השוק המקומי (קיצור של Domestic)
`I` –  השוק הבינ"ל (קיצור של International)
`P_L` – המחיר המקומי
`P_I` – המחיר הבינ"ל (כדי לפשט נתייחס למחיר במונחי ש"ח)
`Q_D` – הכמות שתימכר בשוק המקומי
`QI` – הכמות שתימכר בשוק הבינ"ל
`Q = Q_D +Q_I`