מונופול מפלה מושלם הוא מונופול שמצליח להשיג עבור כל יחידה שהוא מוכר את מלוא המחיר שהצרכן היה מוכן לשלם עבורה, ובכך הוא למעשה גוזל מהצרכן את כל עודף הצרכן.
לפישוט ההסבר נניח שהמונופול מייצר מוצר שנמכר רק לצרכן אחד.
פונקציית הביקוש של הצרכן היא `P = 100 – Q ` והיא מוצגת בתרשים 31.
על פי פונקציית הביקוש כשכלל אין ייצור הצרכן מוכן לשלם 100 ש”ח, עבור היחידה הראשונה הצרכן מוכן לשלם 99 ש”ח, עבור היחידה השניה 98 ש”ח, וכך הלאה, כשעבור היחידה ה- 30 הצרכן מוכן לשלם 70 ש”ח. 

סה”כ עבור 30 יח' הצרכן מוכן לשלם את הסכום שמיוצג בשטח הטרפז המודגש בתרשים 31.

הנוסחא לחישוב שטח הטרפז היא ` `  .

הבסיס הגדול הוא הצלע על הציר האנכי (=100)
הבסיס הקטן הוא הצלע המקבילה, עד למחיר שמוכן לשלם עבור היחידה ה- 30 (=70)
הגובה הוא הצלע על הציר האופקי (=30) 

ומכאן שטח הטרפז הוא 2,550.
2,550 ש”ח הוא לכן הסכום המקסימלי שהצרכן מוכן לשלם עבור 30 יח'.
כל סכום נמוך מ- 2,550 ש”ח שישלם עבור 30 יח', יותיר בידי הצרכן עודף הנקרא עודף הצרכן.
אם לדוגמא, הוא יידרש לשלם רק 70 ש”ח ליחידה, הצרכן ישלם סה”כ 2,100 ש”ח, ויישאר לו עודף צרכן של 450 ש”ח.
העודף מיוצג  בתרשים 31 בשטח המשולש שקודקודיו: a , 70, 100.

מונופול מושלם