פירמות תמשכנה להיכנס לענף עד שהרווח לפירמה ירד ל- 0.

בתרחיש כזה, בנקודת שיווי המשקל בענף מתקיימות 4 משוואות עם 4 נעלמים שהן:

1 `P =2q` אין שינוי ברמת הפירמה 
2 `Q = 120 – P` אין שינוי בעקומת הביקוש הענפי
3 `Q =n*q` `n` – מספר הפירמות בענף 
4 ` Pq – (25 +q^2) = 0 ` שוויון בין הפדיון להוצאות ברמת הפירמה

פתרון

נציב את משוואה 1 ב-4 (במקום `P` ) ונקבל   ` 2q * q – (q^2+ 25) =0`  והתוצאה `q = 5` .

פתרון שאר המשוואות מניב את התוצאות הבאות:

תרשים 20– שיווי משקל ענפי 

`5 = q ` יח׳

`10 = P` ש״ח

`110 = Q` יח׳

`n = 22` פירמות

הרווח לפירמה: 0 ש”ח .

` (q * P – TC = 5*10 – (25+25)=)`

נקודה c בתרשים 20 מציגה את נקודת
שיווי המשקל כאשר בשוק קיימות 22 פירמות.