כאשר פונקציות הביקוש בשני השווקים הן לינאריות ומתחילות מאותה נקודה על הציר האנכי, וכמו כן  MC הוא סכום קבוע, לא כדאי למונופול להפלות. במקרה זה, המחיר שימקסם את רווחי המונופול בכל אחד מהשווקים בנפרד יהיה זהה.

בעזרת דוגמא 6 נמחיש שלמונופול כדאי לקבוע את אותו המחיר בשני השווקים, למרות שהיה יכול להפלות ולקבוע מחירים שונים בשני השווקים.

דוגמא 6

נתוני הדוגמא
פונקציית העלות `TC = 10Q`
פונקציית הביקוש לשוק א׳ `P_1 = 60 – Q_1`
פונקציית הביקוש בשוק ב׳ `P_2 = 60 – 2Q_2`

פתרון

פונקציית הרווח : 
`Pi = Q_1(60-Q_1) +Q_2(60-2Q_2) -10(Q_1+Q_2)` 

נפשט ונקבל: 

`Pi = 50Q_1 -(Q_1)^2 + 50Q_2-2(Q_2)^2`


נגזור לפי `Q_1 `ונשווה ל-0. התוצאה :  `50 -2Q_1 = 0` ` <br> `


נגזור לפי `Q_2 `ונשווה ל-0. התוצאה :  `50-4Q_2 =0`

נפתור את המשוואות ונקבל
`Q_1` 25 יח׳
`Q_2` 12.5 יח׳
`P_1` ₪35 `(60-25=)`
`P_2` ₪35 `(60-2*12.5)`

בשני השווקים המחיר זהה:₪35