בטבלה 35 מוצגים עשרת מנהלי הקרנות הגדולים בארה”ב לצד היקף הנכסים שבניהולם.

טבלה #35: 10 מנהלי הקרנות הגדולים בארה״ב
שם החברה 
היקף נכסים
מיליארדי דולר (יוני 2002)
1 Fidelity Investments  723
2 Vanguard Group 570
3 Capital Research & Management 369
4 Merrill Lynch 193
5 Morgan Stanley 191
6 Putnam Funds 186
7 Federated Investors 179
8 Dreyfus Corporation 171
9 Franklin Templeton 170
10 Citigroup Asset Management 160