המונח “מוצרים פיננסיים מובנים” מתייחס למגוון מוצרים שפותחו בשנים האחרונות כדי לענות על צרכים של משקיעים מתוחכמים.

המוצרים הפיננסיים המובנים מוצעים למשקיעים ע”י בנקים וגופים פיננסיים גדולים.

מוצרים אלו נועדו לאפשר למשקיעים לממש אסטרטגיות השקעה מורכבות ע”י רכישת מוצר בודד.

תחום המוצרים המובנים מתפתח בקצב מהיר ומגוון המוצרים הולך וגדל מדי שנה.

בפרק זה מוצגים שני סוגים של מוצרים מובנים :

 1. פיקדונות מובנים
 2. אג”ח מובנות

פיקדונות מובנים  –  Structured Deposts

פיקדון מובנה הוא פיקדון שהריבית המשולמת עליו תלויה במשתנה פיננסי מסוים – מדד מניות, שער ריבית, שער מטבע וכו'.

לכל פיקדון מובנה יש שני מאפיינים עיקריים:

 1. הסכום המופקד (=הקרן) מובטח ובעל הפיקדון מקבל אותו במלואו עם תום תקופת ההפקדה.
 2. הריבית המשולמת על הסכום המופקד תלויה בתנודות של משתנה פיננסי, והקשר בין גובה הריבית לבין המשתנה מוגדר בעת ביצוע הפיקדון. יש הנוהגים לכנות ריבית זו “מענק” (במקום ריבית).
  כדי להבהיר כיצד פועלים הפיקדונות המובנים נציג דוגמא פשוטה של פיקדון מובנה. 

דוגמא 1

פיקדון שהריבית בגינו משתנה בהתאם להתנהגות מדד הדאו ג'ונס

תנאי  הפיקדון

 • סכום  ההפקדה המינימלי:  5,000 דולר.
 • משך הפיקדון: חצי שנה.
 • הסכום המופקד (=הקרן) מובטח במלואו ויוחזר למפקיד ביום הפרעון.
 • שיעור הריבית יהיה כדלקמן: 50% מעליית מדד הדאו ג'ונס במהלך תקופת הפיקדון. לדוגמא, אם מדד הדאו ג'ונס יעלה ב-16% במהלך 6 חודשי הפיקדון, תשולם ריבית של 8% על סכום הפיקדון.

הערה: אם במהלך חצי השנה תחול ירידה במדד הדאו ג'ונס, לא תשולם ריבית על הפיקדון, אך בכל מקרה יוחזר למפקיד ביום הפרעון סכום ההפקדה המקורי במלואו.

יתרונות השימוש בפיקדונות מובנים

כבר  מהדוגמא הנ”ל  ניתן ללמוד על  יתרונותיהם של הפיקדונות המובנים:

 1. חשיפה לרווח נוסף תוך הגבלת הסיכון.
 2. ודאות לגבי החזר סכום ההפקדה הראשוני.
 3. תהליך לבניית אסטרטגיית השקעה  באופן עצמאי.

דוגמאות נוספות

דוגמא 2

פיקדון שהריבית בגינו משתנה בהתאם לריבית ה-LIBOR

(ריבית ה-LIBOR מקובלת בעולם כריבית בסיס בהלוואות. הסבר מפורט אודות ריבית ה- LIBOR מופיע בסוף פרק זה בעמוד 186).

תנאי הפיקדון

 • סכום ההפקדה המינימלי:  1,000 דולר.
 • משך הפיקדון:  שנה.
 • הסכום המופקד (=הקרן) מובטח במלואו ויוחזר למפקיד ביום הפרעון.
 • שיעור הריבית יהיה כדלקמן:

 1.                 4% בחישוב שנתי, בגין כל יום שבו ריבית הליבור נעה בין 1% ל-5%.
 2.                 0% בחישוב שנתי, בגין כל יום שבו ריבית הליבור חורגת מהתחום הנ”ל.

בכל מקרה יוחזר למפקיד ביום הפרעון סכום ההפקדה המקורי במלואו.

דוגמא 3

פיקדון שהריבית בגינו משתנה בהתאם לשער היציג של הדולר

תנאי  הפיקדון

 • סכום ההפקדה המינימלי: 50,000 דולר.
 • משך הפיקדון:  שנתיים.
 • הסכום המופקד ו=הקרן)  מובטח במלואו ויוחזר למפקיד ביום הפרעון.
 • שיעור הריבית יהיה כדלקמן:

 1.                  10% בחישוב שנתי, בגין כל יום שבו שער הדולר היציג נמצא בתחום
                   שבין 4.75 ש”ח ל-5 ש”ח.
 2.                  2% בחישוב שנתי, בגין כל יום שבו שער הדולר היציג חורג מהתחום הנ”ל.