נכסי הקרנות המנייתיות מהווים למעלה ממחצית מכלל נכסי קרנות הנאמנות.

את הקרנות המנייתיות מקובל למיין על פי מספר חתכים:

 • מטרת הקרן ודרגת הסיכון
 • גודל החברות בהן משקיעה הקרן
 • המיקום הגיאוגרפי של החברות בהן משקיעה הקרן

כמו כן, קיימים שני סוגים מיוחדים של קרנות מנייתיות שלא נכללים במיון הנ”ל:

 • קרנות אינדקס
 • קרנות סקטור
 1. מיון לפי מטרת הקרן ודרגת הסיכון
  קרנות אגרסיביות – Aggressive Growth Funds
  קרנות אלו משקיעות בדרך כלל במניות של חברות הנמצאות בשלבי צמיחה מהירה (מעל 20% בשנה). מניות אלו נסחרות בדרך כלל במחירים גבוהים יחסית. מסיבה זו קרנות אגרסיביות מאופיינות ברמות גבוהות של סיכוי וסיכון.
  קרנות צמיחה – Growth Funds
  קרנות צמיחה מסתפקות בחברות הנמצאות בצמיחה איטית יותר (פחות מ-20% בשנה) אך מתמשכת לאורך תקופה ארוכה. חברות אלו הן ברובן מובילות וממוסדות וצפויות לצמוח באופן עקבי בשנים הקרובות. קרנות צמיחה מתאפיינות ברמה נמוכה יותר של סיכוי וסיכון לעומת קרנות אגרסיביות.
  קרנות הכנסה – Income Funds
  קרנות אלו שמות דגש על הכנסות מדיבידנדים ולכן משקיעות בחברות בעלות עבר עקבי של תשלום דיבידנדים.
  קרנות צמיחה והכנסה – Growth & Income Funds  
  קרנות אלו משלבות השקעה במניות שמאופיינות בצמיחה לצד מניות המשלמות דיבידנדים.
 2. מיון לפי גודל החברות בהן משקיעה הקרן
  חברות קטנות – Small Cap Funds 
  קרנות אלו משקיעות את מרבית נכסיהן בחברות עם שווי שוק קטן, בדרך כלל עד 5 מיליארד דולר.
  חברות בינוניות – Mid Cap Funds
  קרנות אלו משקיעות את מרבית נכסיהן בחברות עם שווי שוק בינוני, בדרך כלל בין 5 ל-20 מיליארד דולר.
  חברות גדולות – Large Cap Funds
  קרנות אלו משקיעות את מרבית נכסיהן בחברות עם שווי שוק גדול, בדרך כלל מעל 20 מיליארד דולר.
 3. מיון לפי המיקום הגיאוגרפי של החברות בהן משקיעה הקרן
  קרנות המשקיעות בחברות אמריקאיות בלבד – Domestic Funds.
  קרנות המשקיעות בחברות שאינן אמריקאיות – International Funds.
  קרנות המשקיעות בחברות אמריקאיות וזרות גם יחד – Global Funds.
 4. קרנות אינדקס
  Index Funds
  קרנות אינדקס (קרנות מדדיות) נועדו לספק למשקיע אמצעי נוח להצמיד את כספו למדד מניות כלשהו. כל קרן אינדקס נועדה להוות בבואה מושלמת של מדד מניות מסוים. כיום קיימות מאות קרנות אינדקס וקשה למצוא מדד מניות שאין לו קרן אינדקס.
  מדד המניות עליו מבוסס המספר הרב ביותר של קרנות אינדקס הוא מדד S&P 500. מחקרים אמפיריים הוכיחו, שרוב מנהלי הכספים מתקשים להשיג בעקביות תשואות גבוהות יותר ממדדי המניות. לאור זאת, משקיעים רבים מעדיפים להצמיד חלק משמעותי מכספם למדד מניות כמו S&P 500 או DJIA. קרנות אינדקס מנהלות נכסים בשווי של מאות מיליארדי דולר.
 5. קרנות סקטור
  Sector Funds
  קרנות סקטור (קרנות ענפיות) משקיעות את נכסיהן בחברות מובילות של ענף משק ספציפי כלשהו. הקרנות הענפיות זכו בשנים האחרונות לפופולריות רבה ומנהלי קרנות גדולים מציעים מגוון של עשרות קרנות סקטור שונות המכסות את כל ענפי המשק.
  סקטורים פופולריים במיוחד הם:
  שירותים פיננסיים –  Financial Services
  אנרגיה – Energy
  שירותי בריאות ורפואה – Health Care & Medical Services
  תרופות – Pharmaceuticals
  מחשבים ותוכנה – Software & Computer Services
  כאן המקום להזכיר כי קרנות נאמנות סחירות (שהוצגו בפרק 3) הן תחליף לקרנות אינדקס ולקרנות סקטור.