• קרן נאמנות נקראת Mutual Fund.
 • קרן נאמנות פתוחה – Open-end Fund היא קרן שמנפיקה יחידות השתתפות ללא הגבלה. הקרן מנפיקה יחידות חדשות לכל משקיע המעוניין להצטרף לקרן. רוב קרנות הנאמנות הן קרנות פתוחות.
 • קרן נאמנות סגורה – Closed-end Fund היא קרן עם מספר יחידות השתתפות קבוע. הקרן מנפיקה את היחידות עם הקמתה ולא מנפיקה יחידות נוספות לאחר מכן. משקיע המעוניין להצטרף לקרן סגורה רוכש יחידות השתתפות קיימות ממשקיעים אחרים המעוניינים למכור אותן. במקרים רבים נסחרות יחידות ההשתתפות בקרנות נאמנות סגורות בבורסה.
 • כל קרן נאמנות מחליטה על מדיניות השקעה – Investment Objective.
  ההשקעות שתבצע הקרן נועדו לממש את מדיניות ההשקעה. מדיניות השקעה טיפוסית עשוייה להיות “צמיחה אגרסיבית”, “הכנסה שוטפת” וכדומה.
 • השווי הנכסי של כל יחידת השתתפות נקרא – Net Asset Value – NAV.
  נתון זה מעודכן בסוף כל יום מסחר ומתפרסם בעיתונות ובאינטרנט. בקרן פתוחה מושפע מחיר יחידות ההשתתפות מהשינויים בערכן של השקעות הקרן.
  בקרן סגורה מושפע מחיר יחידות ההשתתפות הן מהשקעות הקרן והן מהביקוש וההיצע ליחידות.
 • בתפעול קרן נאמנות מעורבים גופים רבים. שתי דוגמאות כאלו הן:
  • Custodian המחזיק את ניירות הערך של קרן הנאמנות במשמרת.
  • Transfer Agent האחראי על ניהול רישום ההשתתפות בקרן.
 • תשקיף הקרן נקרא – Prospectus. בתשקיף מפורטת מדיניות ההשקעה של הקרן, הסיכונים הכרוכים בהצטרפות אליה, ביצועי העבר שלה, ופרטים אודות מנהלי הקרן והעלויות הכרוכות בהשקעה בקרן.
 • כל קרן נאמנות מספקת למשקיעים דו”ח שנתי – Annual Report.
  הדו”ח השנתי מציג את ביצועי הקרן במהלך שנת כספים מלאה וכולל פירוט נרחב של תיק ההשקעות של הקרן.
 • בחלק מקרנות הנאמנות קיימים מספר סוגים שונים של יחידות השתתפות.
  סוגים אלו נקראים – Share Classes. סוגי יחידות ההשתתפות נבדלים בדרך כלל בעמלות שמשולמות בגינם. במקרים אחרים קיימות יחידות השתתפות המיועדות למשקיעים פרטיים, לצד יחידות השתתפות המיועדות למשקיעים מוסדיים.