לחברות הריטס יש ארגון גג הנקרא NAREIT

(קיצור של: National Assocication of Real Estate Investment Trusts)

NAREIT פיתח מספר מדדי ריטס שמטרתם לשקף את התפתחות המחירים של הריטס הנסחרים בבורסות בארה”ב. חמשת המדדים הפופולריים ביותר הם:

 1. NAREIT All REITs Index
  מדד זה כולל את המניות של כל הריטס הנסחרים בבורסות בארה”ב.
  שווי השוק הכולל של הריטס הכלולים במדד זה: 190 מיליארד דולר (תחילת 2003).
 2. NAREIT Real Estate 50 Index
  מדד זה כרלל את המניות של 50 הריטס בעלי שווי השוק הגבוה ביותר.
  שווי השוק הכולל של הריטס הכלולים במדד זה: 140 מיליארד דולר (תחילת 2003).
 3. NAREIT Equity REITs Index
  מדד זה כולל מניות של 146 ריטס המתמחים בנכסים מניבים.
  שווי השוק הכולל של הריטס הכלולים במדד זה: 175 מיליארד דולר (תחילת 2003).
 4. NAREIT Mortgage REITs Index
  מדד זה כולל מניות של 20 ריטס המתמחים במתן משכנתאות.
  שווי השוק הכולל של הריטס הכלולים במדד זה: 10 מיליארד דולר (תחילת 2003).
 5. NAREIT Hybrid REITs Index
  מדד זה כולל מניות של 7 ריטס מעורבים (נכסים מניבים ומתן משכנתאות).
  שווי השוק הכולל של הריטס הכלולים במדד זה: 4.5 מיליארד דולר (תחילת 2003).